Regionieuws

Digitale toolkit design thinking voor vmbo- en praktijkonderwijs

Sinds twee jaar werken docenten en leerlingen van vmbo- en praktijkonderwijs en cultuurmakers in Flevoland samen in het project Studio VMBO. Hun ervaringen en resultaten zijn nu vervat in een digitale toolkit. Tijdens het landelijk symposium Studio VMBO in Beeld op dinsdag 29 maart in Kunstlinie in Almere onthulden leerlingen deze toolkit. 

Cultuuronderwijs dat leerlingen van vmbo- en praktijkscholen raakt en activeert. Dat is waar docenten en cultuurmakers in Flevoland al vijf jaar mee bezig zijn. De eerste jaren in een pilotproject, sinds 2020 in Studio VMBO. Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: “Studio VMBO laat zien wat samenwerken kan betekenen voor het onderwijs. Met behulp van de toolkit en de input van leerlingen creëren we een betekenisvolle vorm van cultuuronderwijs. Onderwijs dat een bijdrage levert aan de sociale ontwikkeling van een kind en de samenleving in zijn geheel.” 

Flevoland lanceert digitale toolkit design thinking voor vmbo- en praktijkonderwijs

De toolkit biedt docenten en cultuurmakers voorbeelden, opdrachten en werkvormen om toekomstgericht en kwalitatief goed cultuuronderwijs te ontwikkelen voor en met vmbo- en pro-leerlingen. Duik in de toolkit op www.studiovmbo.nl.  

Leerlingen betrekken bij het ontwerpen van nieuwe cultuuractiviteiten 

Aansprekend en passend cultuuronderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Het zorgt voor verbinding met hun eigen omgeving en vergroot hun creatieve vaardigheden. In Studio VMBO worden de leerlingen nadrukkelijk betrokken bij het ontwerpen van nieuwe cultuurlessen en activiteiten. Een aanpak die werkt. De afgelopen jaren hebben al twintig vmbo- en praktijkscholen hun docenten tijd gegeven om intensieve samenwerkingstrajecten te starten met cultuurmakers. Gezamenlijk doorlopen zij een traject bestaande uit de acht stappen van design thinking. Hierin staan ideeën, onderzoek, experiment en tussentijds testen centraal. Zowel leerlingen als professionals dragen eraan bij en iedereen leert ervan. Met de digitale toolkit kunnen scholen en leerlingen in het hele land nu zelf aan de slag met cultuureducatie.  

Landelijk symposium Studio VMBO in Beeld 

Tijdens het symposium Studio VMBO in Beeld lieten de organisatoren zien wat er gebeurt als je de expertise van docenten en cultuurmakers combineert met design thinking. Leerlingen, hun docenten en de cultuurmakers deelden wat zij tijdens het samenwerken ervaren. De bezoekers aan het symposium gingen tijdens de workshops zelf aan de slag met onder meer een design challenge. Zoë en Norah van Aeres VMBO Almere onthulden de toolkit. “Door Studio VMBO mochten we van onze docent zelf een plan bedenken voor een festival. Dat was heel leuk. Ons festival heet Chaos, omdat het niet altijd zo volgens de regeltjes moet.” 

Wie ontwikkelden Studio VMBO? 

Studio VMBO is een project van FleCk - Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland, centrum voor cultuuronderwijs Collage in Almere en theatergezelschap BonteHond. Het project kwam tot stand dankzij subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie Flevoland en gemeente Almere. 

Advertentie