Loading...

Flevoland maakt zich sterk voor Europees geld
Flevoland maakt zich sterk voor Europees geld
Het Europees Comité van de Regio’s - een formeel EU adviesorgaan over Europese wetgeving- heeft het advies van Flevolandse gedeputeerde Michel Rijsberman vastgesteld over het EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Rijsberman is lid van het Comité van de Regio’s en voert het woord namens de Nederlandse Provincies in Brussel.
Het advies legt focus op innovatie, energietransitie en verduurzaming. Daarnaast wordt een sterke rol voor de Europese regio’s en vereenvoudigde uitvoering bepleit.
Deze thema’s zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse provincies. Voor de nieuwe Europese begrotingsperiode 2021-2027 heeft het fonds een voorgestelde omvang voor de begrotingsperiode van 7 jaar van € 226 miljard.
Michiel Rijsberman: ‘Het belangrijkste is dat Nederlandse provincies in de nieuwe Europese begrotingsperiode vanaf 2020 opnieuw in aanmerking komen voor Europese financiering. Om een indicatie te geven: nu ontvangt Flevoland ongeveer € 40 miljoen van de EU. De Nederlandse provincies gebruiken de financiering voor hun regionaal economisch beleid. Vooral de Flevolandse MKB profiteert hiervan, waarmee nieuwe banen ontstaan. In de huidige begrotingsperiode leverde het circa 3.500 nieuwe banen op in Flevoland.'
EFRO is onderdeel van het Europese Cohesiebeleid dat economische investeringsprojecten en samenwerking tussen Europese regio’s financiert. EFRO is hiermee een van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor regionaal economisch beleid van de provincies. Het advies is bestemd voor het Europees Parlement en de Europese Raad. Zij zijn verplicht om het advies van Comité van de Regio’s mee te wegen in hun onderhandelingen over het Cohesiebeleid voor de volgende begrotingsperiode.