Regionieuws

Marjan Vluggen nieuwe directeur Publieke Gezondheid

GGD Flevoland heeft met ingang van vandaag een nieuwe Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Marjan Vluggen (51 jaar) is voorgedragen door het algemeen bestuur van GGD Flevoland. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland heeft woensdag ingestemd met deze voordracht. Marjan Vluggen volgt Cees Verdam op die in april van dit jaar is overleden. Marjan kwam in 2007 werken bij GGD Flevoland als afdelingsmanager bij de GHOR. In 2017 is ze aangesteld als directeur GGD en plaatsvervangend DPG.

Marjan Vluggen: “Ik voel me vereerd om mij als DPG voor onze regio in te mogen zetten. Samen met de zes gemeenten werken we als GGD aan een gezonder Flevoland.

Marjan Vluggen nieuwe Directeur Publieke Gezondheid GGD Flevoland

Dat doen we met al onze collega’s van GGD Flevoland en samen met al onze partners. We bevinden ons, hopelijk, in de laatste fase van de pandemie waar al anderhalf jaar heel veel aandacht en energie op is gericht. We staan klaar om de uitdagingen in het domein van publieke gezondheid aan te gaan. Met de organisatie die we nu zijn heb ik er alle vertrouwen in dat we nog meer mooie resultaten voor de gezondheid van de inwoners van Flevoland kunnen bereiken. Daarbij: GGD Flevoland is een prachtige organisatie om voor te mogen werken. Ik hoop dat ik dat nog lang mag blijven doen.”

Veiligheidsdirectie

De taken die Cees Verdam in de directie en het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland vervulde worden overgenomen door John van der Zwan. Van der Zwan is per 1 juli 2021 voorzitter van de veiligheidsdirectie en daaraan gekoppeld ambtelijk secretaris van het algemeen bestuur. Functies die hij ook in Gooi en Vechtstreek bekleedt.

Marjan Vluggen is naast DPG Flevoland ook aangesteld als plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsdirectie.

Samenwerking

“De samenwerking met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtreek is belangrijk; we gaan voor een gezond én veilig Flevoland”, aldus Marjan Vluggen.

John van der Zwan: ‘Bij de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio’s en GGD Flevoland en zeker ook in de periode van COVID-19, hebben Cees Verdam en ik op een fijne en constructieve manier samengewerkt. Deze manier van werken willen Marjan en ik graag voortzetten. Veiligheid en gezondheid gaan hierin hand in hand.

Advertentie