Regionieuws

Meer zicht op het werk van Meerinzicht

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken in het samenwerkingsverband Meerinzicht samen om diverse taken voor de inwoners uit te voeren. Welke prestaties levert Meerinzicht en hoe verloopt de samenwerking met de gemeenten? Dit gaan de rekenkamercommissies van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde onderzoeken.

Wat onderzoeken de rekenkamercommissies en waarom?

De rekenkamercommissies van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde starten een onderzoek naar Meerinzicht. Door dit onderzoek willen zij inzicht geven in hoe de samenwerking binnen Meerinzicht verloopt. Vragen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: zijn de afspraken tussen de gemeenten en Meerinzicht goed vastgelegd, welke prestaties levert Meerinzicht en krijgen de gemeenteraden voldoende informatie over Meerinzicht?

Meer zicht op het werk van Meerinzicht

Wat is Meerinzicht?

Meerinzicht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Deze gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken; ook wel ‘sociaal domein’ genoemd. Bij Meerinzicht kunnen inwoners terecht voor zaken zoals huishoudelijke hulp, een uitkering of jeugdzorg. Ook werken de drie gemeenten via Meerinzicht samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, personeelszaken en informatisering & automatisering. Meerinzicht is maatschappelijk gezien een belangrijke organisatie.

Planning

De rekenkamercommissies voeren het onderzoek uit in de eerste helft van 2021. De gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ontvangen het rapport naar verwachting rond het derde kwartaal. Het rapport wordt dan ook openbaar op de websites van de rekenkamercommissies via Rekenkamercommissie Ermelo - Harderwijk | Gemeente Harderwijk en www.rkvalleienveluwerand.nl

Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk hebben samen één rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De commissie onderzoekt de uitwerking van het beleid van de gemeente en kijkt of het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld ook goed gebruikt is.

Rekenkamercommissie Zeewolde

Zeewolde maakt deel uit van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Lees hier de onderzoeksopdracht in PDF

Advertentie