Loading...

Actieplan geluid Provincie Flevoland
Minder hinder van verkeer door geluidwering, Subsidie voor geluidmaatregelen

Flevoland groeit. Niet alleen het aantal inwoners neemt toe, maar ook de economische bedrijvigheid. Dit betekent dat het op onze provinciale wegen steeds drukker wordt. In 2017 is de geluidsbelasting van alle provinciale wegen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 1.200 woningen langs deze wegen een hogere geluidbelasting heeft dan gewenst. Met het Actieplan Geluid 2018-2023 pakt de provincie dit de komende jaren aan. Één van de maatregelen uit dit actieplan is een subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren. Deze subsidieregeling gaat per 1 oktober 2019 in.

Maatregelen aan de woning

Bij de nieuwbouw van woningen mag de geluidbelasting niet meer zijn dan 50 dB. Bij woningen van 20 jaar en ouder met een geluidbelasting van 55 dB of hoger, is de geluidbelasting te hoog. Gedeputeerde Cora Smelik: ”Voor de meeste van deze woningen is het niet haalbaar om een geluidscherm aan te leggen, door hoge kosten of een ongunstige ligging. Daarom hebben we een subsidieregeling voor die bewoners gemaakt. Daarmee proberen we iets aan de hinder van  het verkeersgeluid te doen. Bewoners van zo’n 1.000 woningen kunnen subsidie krijgen om zelf maatregelen te nemen.”

De verbetering van de geluidwering kan worden bereikt door bijvoorbeeld de ventilatie geluiddempend te maken (suskasten), zwaardere beglazing en het verbeteren van het sluitwerk. De subsidie kan vanaf 1 oktober 2019 voor een periode van 4 jaar worden aangevraagd.

Meer info

Op https://kaart.flevoland.nl/subsidiegeluid is te zien welke woningen in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie.

Hier is ook een folder te vinden over de geluidbeperkende maatregelen. De aanvraag voor een subsidie kan worden gedaan vanaf de pagina Subsidies op de website van de provincie Flevoland.