Regionieuws

‘Misleiding van de kiezer’

De fracties van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie vinden dat de gemeente Zeewolde zich in de openbaarheid desgevraagd moet uitspreken tegen de opening van het vliegveld Lelystad. Dat lieten zij weten aan het einde van de raadsvergadering van donderdag.

“Zeewolde toont zich in de media als voorstander”, verwoordt Evert Ekker (Leefbaar Zeewolde) het gevoel van de twee partijen, “terwijl vanaf 2017 bleek dat de vliegroutes voor veel nadelige gevolgen gaan zorgen. Een luchthaven brengt lasten en maar weinig op zichzelf staande economische voorspoed.” Hij waarschuwde voor “dag in dag uit van 6.00 tot 23.00 uur 70 tot 120 vliegtuigbewegingen”.

‘Misleiding van de kiezer’

Ernst Bron (ChristenUnie) las de motie voor, waarin zwart op wit werd gesteld dat de partijen “tegen de opening van Vliegveld Lelystad zijn gezien de meer negatieve dan positieve effecten die het heeft voor Zeewolde en de inwoners van Zeewolde”.

Yvonne van Bruggen (PvdA/GroenLinks) noemde het “bijzonder” dat deze motie op tafel kwam. “De verkiezingen komen eraan en nu geven Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie inwoners weer het idee dat wij in Zeewolde de opening van het vliegveld zouden kunnen tegenhouden. Dit is misleiding van de kiezer. Wij komen ook niet me een motie over de toeslagenaffaire of de schadeafhandeling in Groningen. Daar gaan wij niet over.” Haar harde slotconclusie: “Deze motie is voor de bühne en aan dat theater doen wij niet mee.”

Angela Hückriede (VVD) heeft het glas halfvol: “Wij gaan niet over de opening; dat is aan de landelijke politiek. Maar wij zien wel dat het vliegveld kansen biedt. De luchthaven biedt kansen voor het bedrijfsleven in Zeewolde.” Bouwe van der Weide (CDA) over de motie: “Het is simpelweg aan Den Haag en niet aan ons.”

“Wij ontraden de motie”, liet wethouder Ewout Suithoff aan duidelijkheid niets te wensen over.

Na de daaropvolgende hoofdelijke stemming bleken er acht raadsleden voor, maar tien raadsleden tegen te zijn, waardoor de motie niet werd aangenomen.

Documenten:

Motie ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde

Advertentie