Loading...

Leen Verbeek
Monitoring Commissie van de Raad van Europa

Commissaris van de Koning Leen Verbeek is op 6 november 2018 herkozen als voorzitter van de Monitoring Commissie van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa. Met de herverkiezing blijft Verbeek ook lid van het dagelijks bestuur van het Congres.

De Raad van Europa is een internationale organisatie waar 47 Europese landen lid van zijn. Het Congres van Lokale en Regionale Overheden is een belangrijk orgaan van de Raad van Europa en de stem van 200.000 lokale en regionale overheden op het terrein democratie, mensenrechten en rechtstaat. Het Congres bestaat uit 647 leden. Onderdeel van het Congres is de Monitoring Commissie. Deze is verantwoordelijk voor monitoring en waarnemingsmissies naar de staat van lokale en regionale democratie, bijvoorbeeld tijdens verkiezingen. Belangrijkste inzet van de Monitoring Commissie is de versterking van democratie en verbetering van het lokale en regionale bestuur binnen Europa. Het Congres neemt hier besluiten over op basis van rapporten en aanbevelingen van de Monitoring Commissie.

Verbeek: ‘Het politieke klimaat in Europa verhardt. We zien bijvoorbeeld in een aantal landen dat burgemeesters onder druk worden gezet door hun regering, autonomie van de regio afneemt of radicaliserende personen die onze democratische waarden afwijzen. Door middel van de Monitoring Commissie houden wij toezicht op de lidstaten, stimuleren wij de versterking van onze democratische waarden in Europa en spreken wij de lidstaten aan hun verplichtingen vanuit de verdragen te respecteren’.

Tijdens de najaarsbijeenkomst van het Congres zijn ook de nieuwe President van het Congres gekozen en andere bestuurlijke posities. Naast het Congres van Lokale en Regionale Overheden, is ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens onderdeel van de Raad van Europa in Straatsburg. Commissaris Verbeek is tevens voorzitter van de Nederlandse delegatie in het Congres en lid van de internationale Venice Commission.