Regionieuws

Opening Natuurgebied "de Grote Trap"

Woensdag 23 oktober is natuurgebied de Grote Trap officieel geopend. De Grote Trap is een natuurstrook van ongeveer 11 kilometer lang en 100 meter breed

Opening Natuurgebied "de Grote Trap"

waar gefietst kan worden, omgeven door natuur, tussen vriendelijke koeien en meanderend water vol planten en kleine dieren. De Grote Trap loopt langs de Wulptocht en verbindt de fietsbrug over de A6 bij Almere met de (vorige week geopende) Kop van het Horsterwold. Het natuurbelevingsfietspad is voorzien van recreatieve voorzieningen zoals een parkeerterrein (langs de N706 Vogelweg), schuilhutten en picknickbanken en is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk.

Een nieuw fietspad verbindt Almere met Zeewolde: de Grote Trap

De opening van het natuurgebied is verricht door de vertegenwoordigers van de drie samenwerkingspartners en aannemer Ploegam. Ben Huisman (directeur-bestuurder Het Flevo-landschap), Piet Boer (heemraad Waterschap Zuiderzeeland), Cora Smelik (gedeputeerde Provincie Flevoland) en Gijs Ploegmakers (directeur aannemer Ploegam) hesen elk een vlag waarmee het gebied officieel werd geopend.

Ontwikkeling natuurgebied

Voor de ontwikkeling van het natuurgebied de Grote Trap zijn Het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland een samenwerking aangegaan. Provincie Flevoland was verantwoordelijk voor de recreatieve fietsverbinding en Waterschap Zuiderzeeland voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers; de aanleg van de oevers is gedeeltelijk betaald met steun van de Europese Unie. Het Flevo-landschap stelde de grond beschikbaar en draagt in de toekomst ook zorg voor het dagelijks beheer.

Visit Flevoland heeft een drietal fietsroutes met de Grote Trap ontwikkeld, op basis van het fietsknooppuntennetwerk. Er is een route vanuit Almere, Lelystad en Zeewolde. Alle routes zijn tussen de 35 en 40 kilometer lang en te bekijken via www.visitflevoland.nl.

Bekijk de fotoreportage van Han Schenk op onze Facebookpagina.

Advertentie