Regionieuws

Patiënt beter omarmen

Oncologische (na)zorg in de regio Noordwest-Veluwe

Wanneer je te maken krijgt met kanker, of iemand in je directe omgeving, kan het leven drastisch en in een korte tijd veranderen. Vaak heb je dan met meerdere zorgverleners te maken, binnen en buiten het ziekenhuis. Daarbij is een goede samenwerking van belang. In februari 2021 is daarom voor de tweede keer een (online) netwerkbijeenkomst georganiseerd waar ruim vijftig professionals uit verschillende zorgorganisaties, paramedische praktijken en sociaal betrokken instanties aan deelnamen. Het doel van de bijeenkomsten is om elkaar te ontmoeten en samen na te denken hoe de oncologische (na)zorg verbetert kan worden in de regio Noordwest-Veluwe. “Hoe kunnen we de patiënt beter omarmen en iedereen in zijn kracht zetten?”

De bijeenkomst is georganiseerd vanuit de projectgroep Oncologie GezondVeluwe, waarin ziekenhuis St Jansdal, oncologienetwerk Onco in Balans, Icare, Medicamus en Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe bij aangesloten zijn. Tijdens de online bijeenkomst ging het onder andere over psychosociale (na)zorg. Nagedacht werd over hoe zorgverleners elkaar beter kunnen vinden, zodat ook een patiënt weet waar hij of zij het beste terecht kan.

Netwerkbijeenkomst oncologische zorg

“Het is fijn dat we tijdens deze bijeenkomst elkaar kunnen spreken en zien. Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden als het gaat om de (na)zorg van de oncologie patiënt,” zegt Pauline Groenenveld, Verpleegkundig Specialist mammacare en palliatieve zorg in St Jansdal.

Een tweede onderwerp dat ter sprake kwam, ging over ‘kanker en werk’. Veel mensen ervaren problemen met werken in combinatie met ziek zijn of behandeld worden tegen kanker of bij het re-integreren in het werk na een intensieve behandelfase. Problemen zoals vermoeidheid, geheugenproblemen en moeite met focussen komen vaak voor. “Je gaat vaak in dat geval drie stappen vooruit, maar ook weer twee achteruit,” vertelt een wijkverpleegkundige. “Ook werkgevers moeten weten dat het herstel van iemand die kanker heeft gehad lang duurt. Aan ons als zorgverleners de taak om tijdig te ontdekken dat mensen ergens tegenaan lopen, dan kun je op tijd inspringen en helpen. Zo kan veel leed in de toekomst voorkomen worden.”

Een derde onderwerp van de bijeenkomst ging over kanker in het gezin. Na de diagnose kanker staat iemand voor de uitdaging de gevolgen van de diagnose én de behandeling een plaats te geven in het leven. Dit geldt niet alleen voor de patiënt, maar ook voor een partner, kinderen, familieleden en naasten. Een periode waarin extra professionele ondersteuning nodig kan zijn. “We willen allemaal de patiënten met kanker en zijn/haar omgeving zo goed mogelijk helpen en ondersteunen vanaf diagnose tot aan de dood. We doen daarin al veel en binnen onze eigen mogelijkheden, maar deze zorg is complex en verschillend per persoon. Met de juiste verbindingen en kennis kunnen we er echt samen voor zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt. Op het juiste moment en op de juiste plek, waarbij hij zelf de regie in eigen hand houdt”, zegt Debby van Dijk, screeningsconsulent oncologische nazorg St Jansdal.

Screeningsconsulent oncologische nazorg

Binnen ziekenhuis St Jansdal kunnen patiënten en eventuele naast(en) terecht bij de screeningsconsulent oncologische nazorg. Dit is een speciaal opgeleide zorgverlener met veel kennis over de invloed en de gevolgen die kanker en kankerbehandeling kan hebben op het dagelijks leven. Zij kunnen de patiënt (en naasten) goed informeren en adviseren over de impact van kanker op het dagelijks leven (emotioneel, praktisch, sociaal, lichamelijk) en zo nodig verwijzen naar de juiste ondersteuning en zorg bij zorgverleners en instanties in de regio. Wilt u in contact komen met de screeningsconsulent? Geef dit aan bij uw behandelend arts en/of de oncologieverpleegkundige.

Advertentie