Loading...

Windmolenpark Zeewolde
Raad van State keurt maatregelen natuurbescherming voor Windpark Zeewolde goed

Op 7 december werd, na positieve uitspraak van de Raad van State, de ontheffing op de wet natuurbescherming van Windpark Zeewolde onherroepelijk. Hiermee is de ontwikkeling van Windpark Zeewolde weer een belangrijke stap dichterbij.

Met de komst van de nieuwe windmolens verbetert op termijn de situatie voor de vogels en vleermuizen ten opzichte van de huidige situatie. Dat komt doordat het aantal windmolens op termijn afneemt van 221 naar 91. Ondanks die verbetering kunnen vogels en vleermuizen ook in de nieuwe situatie tegen een windmolen aanvliegen. Daarvoor heeft Windpark Zeewolde nu een ontheffing gekregen.

Belangrijke stap vooruit

“Deze uitspaak van de Raad van State komt eerder dan verwacht,” vertelt algemeen directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma. “De realisatie van het windpark komt hiermee sneller dichterbij.” Windpark Zeewolde verwacht binnenkort nog een belangrijke uitspraak van de Raad van State over het Rijksinpassingsplan. Als ook die uitspraak positief is, heeft het project alle grote vergunningen op zak om op volle snelheid verder te gaan richting bouw.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op: www.windparkzeewolde.nl