Loading...

Logo_provincie_Flevoland
Rechter stelt afschot edelherten uit

De rechter heeft zich uitgesproken over het verzoek om voorlopige voorziening van de Stichting Dierbaar Flevoland en de Stichting Fauna4Life. De rechter geeft de eisende partijen meer tijd om het rapport van de provincie Flevoland te bestuderen en daar op te reageren. Daarvoor stelt de rechter het afschot uit. Gedeputeerde Rijsberman:” De rechter neemt onze onderbouwing serieus en wil de bezwaarmakers ruimte bieden om er op te reageren. We zien de voortzetting van de bezwaarprocedure tegemoet.”

Ontheffing

De zaak diende op 20 januari 2020 voor de rechtbank Midden-Nederland. De voorlopige voorziening was gevraagd voor de op 18 september verleende ontheffing voor het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen vanaf 1 januari 2020. Die ontheffing is afgegeven op basis van het Faunbeheerplan, waarin een wijziging is opgenomen over het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. Deze wijziging past in het beleidskader dat Provinciale Staten van Flevoland op 11 juli 2018 hebben vastgesteld naar aanleiding van het advies van de commissie-Van Geel.

Vervolg

Gedeputeerde Staten beraden zich op de uitspraak en de consequenties voor het vervolg. Het vroeg reactief beheer is en blijft mogelijk om onnodig lijden van de dieren te voorkomen. Er wordt in het natuurgebied verder gewerkt aan de uitvoering van de overige maatregelen uit het beleidskader en het Natura-2000 beheerplan, zoals de aanleg van beschuttingsmaatregelen en de reset van het moeras. Het is de bedoeling om in de Oostvaardersplassen te komen tot een gevarieerd en aantrekkelijk landschap waar tal van vogels, insecten en kleine zoogdieren van profiteren, maar waar ook de grote grazers beschutting kunnen vinden.