Regionieuws

Twijfels over Integraal zorgakkoord besproken in Zeewolde Kiest

“Gelukkig zijn er in Zeewolde nog geen tekorten geweest aan huisartsen die een praktijk over willen nemen, maar wat we wel zien: Op het moment dat er een vacature is voor een waarnemend huisarts, blijkt het heel erg ingewikkeld deze op te vullen.” Mirjam Broekhuizen, één van de directeuren van de regionale huisartsenorganisatie Medicamus, was dinsdagavond te gast in Zeewolde Kiest om met presentator Robert Weij het Integraal zorgakkoord (IZA) door te nemen.

“Medicamus heeft als missie om huisartsen in onze regio zo goed mogelijk te faciliteren, zodat zij zich kunnen focussen op de patiëntenzorg”, legt Broekhuizen uit.

Twijfels over Integraal zorgakkoord besproken in Zeewolde Kiest

“In het Integraal Zorgakkoord komt een tiental punten aan bod die van toepassing is op de huisartsenzorg; denk dan aan budget voor meer tijd voor de patiënt, een evenredige verdeling van avond-, nacht- en weekenddiensten, aandacht voor de verlichting van de administratieve last in de huisartsenpraktijk en aandacht voor de huisvestingsproblematiek.”

Er is ook ruim aandacht voor de technologische ontwikkelingen. “E-Health” speelt al een heel belangrijke rol in onze dagelijkse praktijken. Zo kun je al digitaal afspraken maken of recepten aanvragen. Het IZA stelt: digitaal als het kan en fysiek als het moet.”

De toenemende zorgvraag kan alleen het hoofd worden geboden als de volledige gezondheidssector, de overheid en de burger samenwerken, meent Broekhuizen. Van de patiënten wordt verwacht dat zij niet meer direct bij iedere kwaal de huisarts contacten, maar eerst zelf nagaan wat er aan de hand zou kunnen zijn. Broekhuizen wijst op thuisarts.nl, waar “gecontroleerde en betrouwbare informatie” staat.

Bezuiniging

In het IZA staat een bezuiniging opgenomen van tachtig miljoen euro. “Dat is geld dat eerdere jaren niet is uitgegeven, maar wel begroot is.” Toch noemt Broekhuizen die bezuiniging “bijzonder pijnlijk” als we kijken naar “de druk waar huisartsenpraktijken momenteel mee te maken hebben”.

“Als een vacature ingewikkeld in te vullen is, gaat een zittend huisarts vijftig tot zestig uur werken. Dat is niet heel lang vol te houden.” Er moet dus nog wel wat gebeuren, vindt Broekhuizen. “De oplossing zit ‘m dan wat ons betreft in het aantrekkelijk maken van het huisartsen vak.” Maar ook: “Hoe zorgen we ervoor dat mensen die niet direct een opleiding tot doktersassistente hebben gevolgd maar wel heel veel capaciteiten hebben, middels een zij-instroomopleiding versneld op te leiden zijn, zodat we toch de zorg kunnen blijven bieden.”

Het IZA wil “de juiste zorg op de juiste plaats bieden” en dat “vraagt om een regionale samenwerking”, want “niet elk probleem speelt in elke regio op dezelfde manier”. De doelstellingen van het IZA moeten nog worden uitgewerkt, en uit een stukje “wantrouwen” heeft de belangenorganisatie voor huisartsen deze niet medeondertekend en de leden van de landelijke huisartsenvereniging hebben een ‘nee, tenzij’ gegeven. Eind november vindt er weer een raadpleging plaats bij de landelijke huisartsenvereniging, waarna in december opnieuw gestemd wordt over het Integraal zorgakkoord.

Advertentie