Loading...

Veilig het water op in Flevoland
Veilig het water op in Flevoland

Het aanhoudende zonnige weer maakt het aantrekkelijk om lekker het water op te gaan. Dat is ook te zien aan het toenemend aantal vaartuigen. Het is een prima manier om te ontspannen en Flevoland te ontdekken. De toenemende drukte op het water maakt echter wel de kans op incidenten groter. De provincie Flevoland doet daarom de oproep om samen te letten op de veiligheid op het water en vooral de regels na te leven. In december vorig jaar zijn de nautische regels vastgesteld door Provinciale Staten. We zetten de belangrijkste informatie graag voor u op een rijtje.

12 km per uur in Flevoland

Belangrijk voor de veiligheid is dat iedereen zich houdt aan de maximumsnelheid. Voor de provinciale hoofdwateren is de snelheid vastgelegd op 12 km per uur.

De provincie heeft dit voorjaar borden geplaatst om de maximum snelheid aan te geven. Wilt u waterskiën of snelvaren dan mag dat niet op het binnenwater maar ga daarvoor naar een van de aangegeven zones. Kijk voor meer informatie op varendoejesamen.nl. Verder gelden uiteraard de regels van het Binnenvaartpolitiereglement. De handhavers en de waterpolitie zien hier op toe.

Bediening bruggen en sluizen aanvragen

De bruggen en sluizen worden in Flevoland volgens de normale tijden bediend. Vanwege de bediening op afstand heeft de bediencentrale niet automatisch zicht op wachtende schepen. Meld u zich daarom altijd aan voor de bediening van een brug of sluis. Belt u maximaal 1 uur van tevoren met onze bediencentrale via tel. 0320 767 610. Een computer registreert dan uw aanmelding. Of gebruik de aanmeldknop bij de brug of sluis. De laatste schutting start uiterlijk 15 minuten voor einde bedientijd.

Let u bij het in- en uitvaren van de sluizen op de seinlichten en wacht met varen tot deze op groen staan. Kijk voor meer informatie op flevowegen.nl/bediening-bruggen-en-sluizen

Communicatie over stremmingen en calamiteiten

Het komt soms voor dat een brug of sluis gestremd is vanwege werkzaamheden of een calamiteit. Via twitter @flevovaarwegen.nl en onze gratis sms-waarschuwingsdienst houden we u hiervan op de hoogte. Kijk voor meer informatie op flevovaarwegen.nl.

Faciliteiten voor de watersport

De provincie heet de watersporters welkom in Flevoland en faciliteert de watersport actief. Dit voorjaar zijn alle vaarten en zijvaarten voorzien van naamborden wat het navigeren gemakkelijker maakt. Ook worden 2 nieuwe trailerhellingen aangelegd die vanaf augustus door de watersport gebruikt kunnen worden. Tot slot zijn er meerdere passantensteigers waar u kan afmeren (maximaal 3 x 24 uur). Wilt u meer weten over varen in Flevoland, kijk dan op flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/varen-in-flevoland.

Flevoland wenst u een behouden vaart!