Loading...

Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen Flevoland
Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen Flevoland

Het vestigen van een nieuwe geitenhouderij in Flevoland is met ingang van 2 februari 2019 niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het uitbreiden van een bestaande geitenhouderij die zich binnen een straal van 2 kilometer van een woonkern bevindt. De provincie nam afgelopen woensdag, in afstemming met de Flevolandse gemeenten, dit besluit vanwege de gezondheidsrisico’s.

Gedeputeerde Jan de Reus, Ruimtelijke Ordening: “Met gezondheid kun je geen risico’s nemen. Zolang onduidelijk is wat de samenhang en oorzaak is van de gezondheidsklachten, zoals longontstekingen, gerelateerd aan geitenhouderijen willen we geen nieuwe vestigingen in Flevoland.”

In de komende 6 maanden zal het besluit in de Omgevingsverordening Flevoland worden verankerd.