Regionieuws

Zorgboerderij in Zeewolde gesloten wegens gebrek aan zorgverlening

Op 5 maart 2024 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bevel uitgevaardigd aan Zonnehoeve Zeewolde CV op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Het bevel volgt na constateringen tijdens inspectieonderzoek waarbij werd vastgesteld dat de zorgboerderij geen gekwalificeerde zorg verleent aan de 8 cliënten met een Wlz-indicatie, waardoor een acuut gevaar voor patiëntveiligheid zou kunnen ontstaan.

Als gevolg hiervan is Zonnehoeve Zeewolde CV verboden zorg te verlenen totdat de inspectie heeft vastgesteld dat aan de normen voor goede zorg wordt voldaan. Dit betekent dat de Cliënten “op straat staan”, de cliënten of wettelijke vertegenwoordigers moeten zelf op zoek naar een andere zorgaanbieder. De zorgboerderij is verplicht de dossiers over te dragen zodra er een nieuwe zorgaanbieder is. Zonnehoeve Zeewolde biedt zowel 24 uurs begeleiding als dagbesteding.

Een veld met diverse bloemen

Het bevel is geldig voor zeven dagen en kan worden verlengd door de minister. De inspectie zal de naleving van het bevel nauwlettend volgen en heeft het recht om verdere maatregelen op te leggen indien nodig.

Lokale Omroep Zeewolde heeft nog niet gesproken met de beheerders van de Zorgboerderij. Zodra wij daar wat over kunnen melden zal dit bericht worden aangevuld.

Advertentie