Sport

Info bijeenkomst Gezond Zeewolde Challenge

De Gezond Zeewolde Challenge is een wandelprogramma bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier te begeleiden naar een fit en bewegend leven. Het programma is bedoeld voor iedereen die graag meer wil bewegen, maar waarvoor de stap naar een reguliere wandel- of sportgroep nog te groot is. Doordat de conditie (nog) te wensen overlaat, of als er bijvoorbeeld sprake is van diabetes, COPD, hoge bloedruk, te hoge cholesterol of andere chronische aandoeningen.

Het programma voorziet in een passende opbouw en begeleiding. Met leuke en gevarieerde wandeltrainingen zorgen gediplomeerde trainers voor een bewuste opbouw van de conditie. Niet binnen, maar heerlijk buiten en onder stimulans van gezellige trainingsmaatjes. Onderwerpen als voeding, schoeisel, maar ook de technische kant van het wandelen komen daarbij eveneens aan de orde. Want een betere techniek en houding vergroot het plezier en voorkomen we blessures. Na het afronden van het programma voel je je merkbaar fitter en vitaler.

Voorlichtingsbijeenkomst Gezond Zeewolde Challenge

10 weken

Na een voorbereidingsperiode is het doel om gedurende een week vier dagen samen achtereen 3-5km te wandelen. Een uitdaging die 14 november, tijdens de Wereld Diabetes Dag, feestelijk wordt afgesloten met een landelijke happening. Gedurende de 10 weken die hieraan voorafgaan wordt hier op een verantwoorde manier naartoe gewerkt.

De organisatie van de Gezond Zeewolde Challenge is handen van Zeewolde Atletiek. De Gezond Zeewolde Challenge is een onderdeel van de landelijke Diabetes Challenge die, in verband met Corona, verplaatst is van het voorjaar naar het najaar. Zowel de Diabetes Challenge als de Gezond Zeewolde Challenge zijn een zogenaamde 'light' versie van de reguliere edities die doorgaans vorige jaren in het voorjaar werden georganiseerd.

Meer weten? Kom vrijblijvend naar de informatiebijeenkomst op woensdag 19 augustus om 19.00 uur in de Meermin (Kerkplein). Of kijk voor meer informatie op www.zeewolde-atletiek.nl. De Challenge start vanaf donderdag 3 september, waarbij er wekelijks op maandag- en/of donderdagavond gewandeld kan worden. De afsluitende challenge week vindt plaats in de week voorgaand aan 14 november, de landelijke challenge dag. 

Advertentie