Zeewolde

23 tussenwoningen in De Komeet

“Een langgekoesterde wens” van de gemeente Zeewolde gaat in vervulling. ‘De Komeet’ aan het Planetenveld wordt met ingang van volgend kalenderjaar gebruikt als tijdelijke woonvoorziening. De gemeente werkt hierin samen met GGZ Centraal, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Woonpalet en ‘s Heeren Loo.

Wethouder Winnie Prins legt uit dat de 23 “tussenwoningen” in dit complex bestemd worden voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, zodat ze na een tijdje (weer) op zichzelf kunnen wonen. De bedoeling is dat zij met woonondersteuning, financiële ondersteuning of psychosociale ondersteuning op weg gaan naar zelfstandigheid.

De gemeente hoopt dat hier een soort ‘magic mix’ ontstaat: “Een gemeenschap van vragende en dragende bewoners”.

23 tussenwoningen in De Komeet

Door de magic mix van bewoners met en zonder ondersteuningsvraag “zetten we in op een gemeenschap waarin bewoners elkaar wederzijds ondersteunen”. De inzet van professionele ondersteuning is minder vanzelfsprekend. “Huisvesting in een passende, veilige omgeving vormt de basis voor herstel en ontwikkeling van inwoners. Hierdoor kunnen inwoners zelfstandig(er) terugkeren naar een reguliere woning.”

De termijn dat van een dergelijke tussenwoning gebruik kan worden gemaakt, is gelegd op twee jaar, met een mogelijke verlenging naar vijf jaar.

Advertentie