Zeewolde

300 Zeewolder leerlingen tonen verkeersvaardigheid tijdens praktijkexamen

Maandag 25 maart werd de omgeving van het centrum weer eens oranje gekleurd. 300 Leerlingen van groep 7 van de Zeewolder basisscholen lieten zien dat ze echt wel in staat zijn bij het afslaan hun hand uit te steken en ook weten dat ze niet op de stoep mogen fietsen.

Uiteraard werden ze ook met nog andere verkeerssituaties geconfronteerd op de route die ze af dienden te leggen. Op veel punten werden ze daarbij gecontroleerd door een schare aan vrijwillige waarnemers.

De afgelopen week waren de fietsen al op deugdelijkheid gecontroleerd en dinsdag 26 maart leggen ze het theoretisch deel van het verkeersexamen af. Dan zal bekend worden of ze allemaal wel geslaagd zijn. 

v.l.n.r. Wethouder Ernst Bron , Tijl de Vries van PCBS De Regenboog/Christiaan Huygens Fotograaf Ruud van Velzen

Tijl de Vries van PCBS De Regenboog/Christiaan Huygens werd door wethouder Ernst Bron, die onder meer verkeer in zijn portefeuille heeft, als eerste een parcours opgestuurd dat door de vele wegwerkzaamheden ingewikkelder was dan andere jaren. Na afloop van de rit werden de oranje hesjes door de deelnemers ingeruild voor een mooie appel.

Verslag en foto's : Ruud van Velzen

Advertentie