Zeewolde

6 oktober Europese vogelteldag met IVN

IVN Zeewolde doet mee aan de Europese internationale vogelteldag “Eurobirdwatch” die op zaterdag 6 oktober plaats vindt. Op tal van locaties in heel Europa worden gedurende deze dag alle overvliegende vogels geteld.

Ook in Zeewolde is een vogeltelpost. De Vogelwerkgroep van IVN Zeewolde zal die dag aanwezig zijn op trektelpost de Biezenburcht bij het Harderbroek. Vanaf 7.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur ‘s middags worden alle vogels geteld die hier te zien en te horen zijn.

Vorig jaar werden tijdens de Euro Birdwatch in 41 landen in Europa (trek) vogels geteld. In Nederland coördineert Vogelbescherming Nederland deze telling. In Nederland waren in 2017 ongeveer 150 telposten en de tellers hebben ruim 250.000 vogels gespot (2016:bijna 400.00; 2015: ruim 300.000). Er werden meer dan 190 verschillende soorten gezien. De ‘top-vijf 2017’ was als volgt: de spreeuw is het meest waargenomen, gevolgd door achtereenvolgens de vink, de graspieper, de kievit en de grauwe gans.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat? Wilt u eens vogels door een echte waarnemingstelescoop bekijken? Of wilt u weten hoe dat “vogel-herkennen” in zijn werk gaat? Dan bent u op zaterdag 6 oktober a.s. de hele dag van harte welkom bij telpost de Biezenburcht!

6 oktober Europese vogelteldag met IVN
Advertentie