Zeewolde

Zeewolde nog steeds meest duurzame gemeente.

Zeewolde is nog steeds de duurzaamste gemeente van Nederland.
Afgelopen dinsdag presenteerde onderzoekscentrum Drechtsteden de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2018.

De index let op op 24 indicatoren op drie gebieden: mens en maatschappij, milieu en energie en economie.
Overall heeft Zeewolde een score van 6,7 ten opzichte van het gemiddelde van 5,6 in Nederland
Op milieugebied scoort Zeewolde hoog op lucht en hernieuwbare energie.
Wanneer het gaat om mens en maatschappij scoren we het hoogst op Veiligheid en Minima.
Ook economisch scoren we boven gemiddeld, grootste uitschieter is de solvabiliteit van Zeewolde.
Het minst scoort Zeewolde op natuur ten opzichte van anderen gemeentes in Nederland. Hierin wordt oppervlakte parken, plantsoenen en recreatieterreinen gemeten in percentage van oppervlakte land en binnenwater van de gemeente.

*Wethouder Ewout Suithoff is blij dat Zeewolde weer de duurzaamste gemeente van Nederland is: “De GDI laat zien dat Zeewolde op meerdere duurzaamheidsthema’s goed scoort. Qua burgerparticipatie denk ik meteen aan operatie Steenbreek, op het thema energie komt Zeewolde Zon in beeld en bij natuur denk ik aan de vele natuur- en milieu lessen die op de scholen gegeven worden. Dat we op allerlei thema’s goed scoren is dan ook een verdienste van het Zeewolder bedrijfsleven, scholen, betrokken maatschappelijke organisaties, enthousiaste inwoners en de gemeente Zeewolde samen.”


Het onderzoek staat geplubliceerd op de GDI index , een website van onderzoekscdentrum Drechtsteden

 28-09-2018 update op eerder gepubliceerd artikel.

Zeewolde nog steeds meest duurzame gemeente.
Advertentie