Zeewolde

Alom onbegrip voor uitstel besluit over locatie superkazerne

Op uitnodiging van Joep en Carolien den Brok waren commissaris van de Koning Leen Verbeek en burgemeester Gerrit Jan Gorter donderdagmiddag op (werk)bezoek bij het multifunctionele agrarische bedrijf Boeren Pitstop aan het Erkemederpad om met elkaar te spreken over de plannen die Defensie heeft in het gebied een megakazerne te realiseren. Saillant detail was dat het ministerie net voor het bezoek via een telefoontje had laten weten dat de staatssecretaris er nog niet uit was en dat hij zijn besluit erover had uitgesteld.

Frustrerend

Behalve het gastgevende boerenechtpaar schoven ook enige van de andere agrarische families uit het gebied tussen Spiekweg, Nijkerkerweg, Erkemederweg en Nulderpad aan onder de overkapping naast de boerderij aan het Erkemederpad. LTO Noord was vertegenwoordigd door haar voorzitter Dirk Bruins. Joep den Brok zelf wilde maar in het midden laten of het ‘uitstel’-telefoontje van Defensie ‘strategisch’ bedoeld was. “Men heeft ons persoonlijk op de hoogte gesteld”, aldus de agrarische ondernemer. “En het was natuurlijk ook niet aan de commissaris om het bericht te brengen, dat moest Defensie zelf doen.

Alom onbegrip voor uitstel besluit over locatie superkazerne

Op uitnodiging van Joep en Carolien den Brok waren commissaris van de Koning Leen Verbeek en burgemeester Gerrit Jan Gorter donderdagmiddag op (werk)bezoek bij het multifunctionele agrarische bedrijf Boeren Pitstop aan het Erkemederpad om met elkaar te spreken over de plannen die Defensie heeft in het gebied een megakazerne te realiseren. Saillant detail was dat het ministerie net voor het bezoek via een telefoontje had laten weten dat de staatssecretaris er nog niet uit was en dat hij zijn besluit erover had uitgesteld.

Frustrerend

Behalve het gastgevende boerenechtpaar schoven ook enige van de andere agrarische families uit het gebied tussen Spiekweg, Nijkerkerweg, Erkemederweg en Nulderpad aan onder de overkapping naast de boerderij aan het Erkemederpad. LTO Noord was vertegenwoordigd door haar voorzitter Dirk Bruins. Joep den Brok zelf wilde maar in het midden laten of het ‘uitstel’-telefoontje van Defensie ‘strategisch’ bedoeld was. “Men heeft ons persoonlijk op de hoogte gesteld”, aldus de agrarische ondernemer. “En het was natuurlijk ook niet aan de commissaris om het bericht te brengen, dat moest Defensie zelf doen.

” Carolien den Brok liet er geen misverstand over bestaan dat ze niet blij was met het telefoontje. “We hadden het even kunnen laten landen, maar het is natuurlijk wel heel frustrerend. Er was al zoveel onzekerheid en die gaat nu dus alleen maar langer duren. We zijn er enorm kwaad en verdrietig over.” Joep vond het hoopgevend dat meer kazernes hebben aangegeven open te willen blijven. “Defensie moet dus echt gaan overwegen of centraliseren nu wel zo’n goed plan is. We hopen dat er door de herbezinning voor iedereen een goed plan komt. Ook voor Defensie, daar heeft men er immers ook behoefte aan.”

Belofte inlossen

Leen Verbeek noemde het gesprek met de boerenfamilies ‘uitstekend’. “Ze hebben allemaal op hun eigen wijze rustig kunnen vertellen hoe hun bedrijf ervoor staat, hoe ze naar hun toekomst kijken en waar hun emoties liggen”, aldus de Flevolandse commissaris. Verbeek vond het uitstel van het besluit door de staatssecretaris ‘pijnlijk voor de betrokkenen’. “De boeren hebben recht op duidelijkheid en die krijgen ze op deze wijze niet. De bewoners vroegen mij ook hoe ze dit besluit moesten interpreteren. Ik kon daar eerlijk gezegd geen antwoord op geven. Of dit hoop is of uitstel van teleurstelling weet ik niet.” Verbeek zei wel blij te zijn dat hij zijn belofte in kon lossen een keer met de bewoners van het gebied in gesprek te kunnen gaan. “En nu zeiden ze tegen mij: wij willen graag een besluit, dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Jaren in onzekerheid moeten zitten heeft nog meer impact dan een negatief besluit. Dit soort besluiteloosheid is een verschrikking voor mensen, een planning kun je er niet meer door maken. Dat ben ik volstrekt met de bewoners eens. Ik heb dan ook toegezegd dat ik m’n best ga doen de staatssecretaris ertoe aan te zetten een beslissing te durven nemen.”

Perspectief bieden

Het positieve voor burgemeester Gerrit Jan Gorter was dat de bewoners van het gebied hun gevoelens mochten uiten aan hem en commissaris Verbeek. “Iedereen weet dat ik regelmatig met de boeren praat, het was goed dat de commissaris nu ook een keer langs kwam”, aldus de eerste burger van Zeewolde. Gorter wees er wel op dat het te nemen besluit over de kazerne niet alleen door staatssecretaris Christophe van der Maat zal moeten worden genomen. “De Kamer zal zich er ook over uit moeten spreken. Ik hoop dat de bevolking eveneens in het proces wordt meegenomen, maar voor alles dat er perspectief wordt geboden aan de acht agrarische gezinnen die door het uitstel nog langer in onzekerheid blijven zitten.” Dirk Bruins, algemeen voorzitter van LTO Noord, gaf het meest van allemaal aan dat hij niets begreep van het uitstel dat Van der Maat had aangekondigd. “Johan Remkes sprak vorig jaar al over de enorme kloof die er was ontstaan tussen de burgers en de politiek. Op deze manier krijg je het vertrouwen niet terug, dat zien we vandaag opnieuw.” Bruins begreep sowieso wel waarom er zoveel ophef was ontstaan over de voorkeur die Defensie had voor de locatie richting Nijkerkerbrug. “Je vraagt wel een enorm offer van de boeren in kwestie. Laat Defensie ook eens naar andere locaties kijken die veel beter bij hun plan passen dan op deze plek met zoveel vruchtbare landbouwgrond.”

Alom onbegrip voor uitstel besluit over locatie superkazerne
Watch the video

” Carolien den Brok liet er geen misverstand over bestaan dat ze niet blij was met het telefoontje. “We hadden het even kunnen laten landen, maar het is natuurlijk wel heel frustrerend. Er was al zoveel onzekerheid en die gaat nu dus alleen maar langer duren. We zijn er enorm kwaad en verdrietig over.” Joep vond het hoopgevend dat meer kazernes hebben aangegeven open te willen blijven. “Defensie moet dus echt gaan overwegen of centraliseren nu wel zo’n goed plan is. We hopen dat er door de herbezinning voor iedereen een goed plan komt. Ook voor Defensie, daar heeft men er immers ook behoefte aan.”

Belofte inlossen

Leen Verbeek noemde het gesprek met de boerenfamilies ‘uitstekend’. “Ze hebben allemaal op hun eigen wijze rustig kunnen vertellen hoe hun bedrijf ervoor staat, hoe ze naar hun toekomst kijken en waar hun emoties liggen”, aldus de Flevolandse commissaris. Verbeek vond het uitstel van het besluit door de staatssecretaris ‘pijnlijk voor de betrokkenen’. “De boeren hebben recht op duidelijkheid en die krijgen ze op deze wijze niet. De bewoners vroegen mij ook hoe ze dit besluit moesten interpreteren. Ik kon daar eerlijk gezegd geen antwoord op geven. Of dit hoop is of uitstel van teleurstelling weet ik niet.” Verbeek zei wel blij te zijn dat hij zijn belofte in kon lossen een keer met de bewoners van het gebied in gesprek te kunnen gaan. “En nu zeiden ze tegen mij: wij willen graag een besluit, dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Jaren in onzekerheid moeten zitten heeft nog meer impact dan een negatief besluit. Dit soort besluiteloosheid is een verschrikking voor mensen, een planning kun je er niet meer door maken. Dat ben ik volstrekt met de bewoners eens. Ik heb dan ook toegezegd dat ik m’n best ga doen de staatssecretaris ertoe aan te zetten een beslissing te durven nemen.”

Perspectief bieden

Het positieve voor burgemeester Gerrit Jan Gorter was dat de bewoners van het gebied hun gevoelens mochten uiten aan hem en commissaris Verbeek. “Iedereen weet dat ik regelmatig met de boeren praat, het was goed dat de commissaris nu ook een keer langs kwam”, aldus de eerste burger van Zeewolde. Gorter wees er wel op dat het te nemen besluit over de kazerne niet alleen door staatssecretaris Christophe van der Maat zal moeten worden genomen. “De Kamer zal zich er ook over uit moeten spreken. Ik hoop dat de bevolking eveneens in het proces wordt meegenomen, maar voor alles dat er perspectief wordt geboden aan de acht agrarische gezinnen die door het uitstel nog langer in onzekerheid blijven zitten.” Dirk Bruins, algemeen voorzitter van LTO Noord, gaf het meest van allemaal aan dat hij niets begreep van het uitstel dat Van der Maat had aangekondigd. “Johan Remkes sprak vorig jaar al over de enorme kloof die er was ontstaan tussen de burgers en de politiek. Op deze manier krijg je het vertrouwen niet terug, dat zien we vandaag opnieuw.” Bruins begreep sowieso wel waarom er zoveel ophef was ontstaan over de voorkeur die Defensie had voor de locatie richting Nijkerkerbrug. “Je vraagt wel een enorm offer van de boeren in kwestie. Laat Defensie ook eens naar andere locaties kijken die veel beter bij hun plan passen dan op deze plek met zoveel vruchtbare landbouwgrond.”

Advertentie