Zeewolde

Azc alleen onder dezelfde voorwaarden in Zeewolde als in 2015

Het gemeentebestuur gaat akkoord met de komst van 600 asielzoekers naar Zeewolde, mits dat onder dezelfde voorwaarden gebeurt als in 2015 het geval was. Tevens moet het COA met de eigenaar van het terrein aan de Bosruiterweg er zorg voor dragen dat er plek komt voor de arbeidsmigranten die momenteel op het voormalige azc zijn gehuisvest. Belangrijkste voorwaarde is dat Zeewolde alleen opvang biedt aan gezinnen die hun land ontvlucht zijn omdat hun veiligheid daar en misschien wel hun leven in geding was.

Dit zei burgemeester Gerrit Jan Gorter dinsdagavond voor de microfoon van de Lokale Omroep Zeewolde bij Zeewolde Kiest.

Ter Apel, Albergen, Bant, de asielcrisis grijpt momenteel flink om zich heen in Nederland. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is dan ook naarstig op zoek naar plekken waar vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. Ook bij het gemeentebestuur van Zeewolde kwam deze vraag terecht. “Maar wij hebben niet zoals in sommige andere gemeenten hotels vrij staan of ruimtes beschikbaar”, vertelde Gorter dinsdagavond bij de LOZ. “Als het COA ruimte wil hebben, moet het daar zelf mee komen. Het COA gaf toen aan dat zij het oude azc aan de Bosruiterweg, dat van 2015 tot 2018 werd gebruikt, graag weer open wilden hebben.

Azc alleen onder dezelfde voorwaarden in Zeewolde als in 2015

Het college is daar in principe toe bereid, maar slechts onder dezelfde voorwaarden als die van 2015.” Het gemeentebestuur ging zeven jaar geleden akkoord met de komst van 600 asielzoekers, maar dan moest er liefst aan 23 voorwaarden worden voldaan. Zo moest de toegangsweg worden verbreed, diende er een voetpad naast te komen en mocht de verlichting evenmin worden vergeten. De belangrijkste voorwaarde was echter dat het azc in Zeewolde een ‘gezinslocatie’ moest worden.

Gorter: “En dat is altijd heel goed gegaan. We hebben dat als gemeenschap van Zeewolde destijds met elkaar opgepakt. Er waren zelfs zo’n 300 vrijwilligers uit het dorp die de mensen op het park hielpen zich bij ons thuis te voelen. Als het COA dus een beroep op ons doet, moet het op dezelfde manier kunnen gebeuren.”

De Russische inval in Oekraïne in februari dit jaar zorgde eveneens reeds voor een grote stroom vluchtelingen. Ook Zeewolde werkte van harte mee aan de opvang. “Aanvankelijk gebeurde dat bij gezinnen in het dorp”, aldus Gorter dinsdagavond. “Verder worden ze momenteel gehuisvest op de RCN, een gebouw aan de Kringloop en een boerderij aan de Baardmeesweg. Het is mooi dat dat zo positief is opgepakt. Een groot deel van de volwassen Oekraïners heeft zelfs al een baan in Zeewolde. De bevolking heeft dat dus echt omarmd.” Asielzoekers in het algemeen zorgen echter ook voor andere sentimenten. Gorter gaat hier niet voor uit de weg. “Er wordt heel verschillend gereageerd, dat moge duidelijk zijn. De beelden van vluchtelingen uit veilige landen spreken voor zich. Maar je hebt ook die van asielzoekers die heel veel overlast veroorzaken bij de crisisopvang. Laat het helder zijn dat we in ons land niet mee kunnen werken aan opvang voor mensen die hun land ontvluchten vanwege economische redenen. Daarom willen we in Zeewolde alleen gezinnen, echte asielzoekers dus.”

Dat er nog geen inspraakavond voor de bevolking is geweest over het hernieuwde azc, is volgens Gorter ‘heel simpel’. “We moeten eerst zeker weten dat alles doorgaat. Voordat het azc open gaat, moeten de er momenteel gehuisveste arbeidsmigranten een andere plek op het terrein krijgen. Het is aan het COA om dat met de eigenaar van het terrein voor elkaar te krijgen. Ik verwacht dat op z’n vroegst aan het eind van dit jaar, misschien wordt het wel begin volgend jaar.” Als portefeuillehouder Handhaving ziet de burgervader niet op tegen de terugkeer van het azc. “Onze agent buitengebied was er al kind aan huis en kan zijn werk blijven doen. Het azc valt onder dezelfde regelingen als iedere andere woonwijk, het toezicht is er. Kijk naar de veiligheidscijfers van 2015 tot 2018. Die waren niet anders dan andere jaren. Dat er veel gestolen wordt en mensen lastig worden gevallen, zijn beelden die niet overeenkomen met de feiten.” Toch geeft ook Gorter toe dat ook hij alle antwoorden niet weet. “Er ontvluchten op dit moment veel Russen hun land. Wat gaan we daar nu weer mee doen?”

 

Advertentie