Zeewolde

Bibliotheek ondertekent samenwerkingsconvenant in Zeewolde

FlevoMeer Bibliotheek gaat samen met de gemeenten Zeewolde, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk op zoek naar kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en verbreding van het bibliotheekwerk. Dat is een van de doelen die zijn vastgelegd in het samenwerkingsconvenant dat vrijdag is ondertekend in de bibliotheek in Zeewolde.
In het samenwerkingsconvenant leggen de vijf gemeenten en FlevoMeer Bibliotheek de basis voor een vruchtbare samenwerking ten dienste van de ontwikkeling van de inwoners van de betreffende gemeenten. FlevoMeer Bibliotheek ontvangt van vijf gemeenten subsidie en dit vergt nauwkeurige afstemming aangezien elke gemeente haar eigen wensen kenbaar maakt bij de bibliotheek. In het convenant is onder andere ook vastgelegd dat in samenspraak beleidswijzigingen worden besproken, en de wijze waarop de continuïteit en de instandhouding van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten wordt vormgegeven.

Het convent is getekend  door Jan Gommer (directeur-bestuurder FlevoMeer Bibliotheek), Wiemer Haagsma (wethouder in de Noordoostpolder), Peter Schot (wethouder in Lelystad), Ton van Amerongen (wethouder in Dronten), Freek Brouwer (wethouder op Urk) en Egge Jan de Jonge (wethouder in Zeewolde). 

Partner
Daarnaast zal de bibliotheek waar mogelijk aansluiten bij gemeentelijke beleidsterreinen en als partner optreden en zo een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied. In het convenant is ook afgesproken dat de dienstverlening van de bibliotheek voldoet aan de certificeringnormen voor bibliotheken, die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken zijn opgesteld.

Kernfuncties
FlevoMeer Bibliotheek levert kwalitatief goede dienstverlening op de door de wet bepaalde kernfuncties. De bibliotheek stelt een divers aanbod van fysieke en digitale informatie beschikbaar en is informatiemakelaar bij het zoeken en vinden van betrouwbare informatie. Voor het onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie is FlevoMeer Bibliotheek een belangrijke partner op het gebied van taal- en leesbevordering. Ook is FlevoMeer partner bij het leren van basis- en mediavaardigheden. De bibliotheek staat in het hart van de samenleving en is de plek waar ruimte is voor ontmoeting en het goede gesprek, cultuurbeleving en persoonlijke ontwikkeling.

FlevoMeer Bibliotheek en de vijf gemeenten spreken door ondertekening van dit convenant de wens uit te investeren in een effectieve en efficiënte samenwerking. FlevoMeer Bibliotheek en gemeenten zijn belangrijke partners op tal van sociale en maatschappelijke beleidsterreinen en zijn verheugd dit kracht bij te zetten door de officiële ondertekening door de vijf wethouders en de directeur-bestuurder van FlevoMeer Bibliotheek.

Foto: © FlevoMeer Bibliotheek

Bibliotheek ondertekent samenwerkingsconvenant in Zeewolde
Advertentie