Loading...

Burgemeester Gerrit jan Gorter geeft toelichting
Burgemeester geeft toelichting

Voorafgaand aan de vergadering commissie Bestuur, Ruimte en samenleving  van hedenvond gaf burgemeester Gerrit Jan Gorter een toelichting op de maatregelen die hedenmiddag door Minister President Rutte zijn afgekondigd.

Tijdens de toelichting gaf de burgemeester aan dat  er overleg heeft plaatsgevonden met de burgemeesters van Flevoland met het regionaalbeleids team. Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeentegrenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4.

Dan gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de betreffende gemeente de situatie niet alleen aan kan). In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd

Tevens gaf de burgemeester nogmaals aan dat  evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn verboden. Ook bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een kerkdienst waarbij geen vergunning vereist is. 

Thuiswerken

In Zeewolde zal door de ambtenaren, gemeenteraadsleden en wethouders zoveel als mogelijk, thuis worden gewerkt. Indien mensen verkouden zijn of grieperig dan mag men niet meer in het gemeentehuis komen. Dit geldt zowel voor de ambtenaren als voor de bezoekers.