Zeewolde

Burgemeester Gorter verzoekt om derde termijn

Afgelopen donderdagavond 29 maart stond na de installatie van de nieuwe gemeenteraad direct een beslispunt op de agenda. De gemeenteraad werd verzocht om een vertrouwenscommissie vast te stellen voor de herbenoeming van Gerrit Jan Gorter tot burgemeester voor wederom een periode van 6 jaar.

Burgemeester Gorter is op 15 januari 2013 herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Zeewolde. Volgens de Gemeentewet is de burgemeester voor een periode van zes jaar benoemd. Per 15 januari 2019 verstrijkt derhalve de huidige ambtstermijn.

Herbenoeming

De burgemeester wordt, indien men overgaat tot een besluit tot herbenoeming, geïnstalleerd in een openbare raadsvergadering kort voor of op 15 januari 2019.

Burgemeester Gorter verzoekt om derde termijn
Advertentie