Zeewolde

Centrumgemeente Almere verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft aan het college van de gemeente Zeewolde vragen gesteld ex-artikel 36, inzake huisvestingsproblematiek en uitkeringen. Uit de vragen van de PvdA/GroenLinks blijkt  dat Zeewolde een behoorlijk hoog echtscheidingspercentage kent en dientengevolge acutewoningnood wat vaak gepaard gaat met financiële problemen.  

Wanneer iemand aanspraak wil maken op een uitkering moet iemand een huisadres hebben in onze gemeente. Wanneer daarbij door wat voor situatie dan ook op straat komt te staan kan men vervolgens geen uitkering aanvragen. Inwoners komen daarmee in een vicieuze cirkel terecht waar lastig tot niet uit te komen valt. Een zorgwekkende situatie aldus Mw. van Bruggen, fractievoorzitter van PvdA/Groenlinks.

Reactie gemeente Zeewolde 

In reactie hierop heeft B&W van Zeewolde een reactie gestuurd. Hieruit is op te maken dat voor de provincie Fleovoland de maatschappelijke opvang een verantwoordelijkheid is van de centrumgemeente Almere. Daarnaast is het uitgangspunt van beleid, dat de mensen zoveel als mogelijk vanuit eigen regie oplossingen zoekt. Daarbij kan men ondersteuning, advies en informatie verkrijgen vanuit de gemeente of rechtstreeks bij de diverse organisaties, zoals MDF, Sociale Dienst Veluwerand, Wmo en de centrage Toegang (GGD Flevoland) Hiermee is er een structuele en passende oplossing gewaarbord voor de inwoners van de gemeente Zeewolde. 

Ten aanzien van de vraag of de gemeente Zeewolde een tijdelijk briefadres kan verzorgen, heeft B&W aangegeven dat de gemeente Zeewolde hier aanvullend beleid voor heeft.  Een briefadres is een huisadres waar post kan worden bezorgt die de  hoofdbewoner van het briefadres  dan verplicht is om deze door te geven. 

Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

 

 

 

 

Centrumgemeente Almere verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft aan het college van de gemeente Zeewolde vragen gesteld ex-artikel 36, inzake huisvestingsproblematiek en uitkeringen. Uit de vragen van de PvdA/GroenLinks blijkt  dat Zeewolde een behoorlijk hoog echtscheidingspercentage kent en dientengevolge acutewoningnood wat vaak gepaard gaat met financiële problemen.  

Wanneer iemand aanspraak wil maken op een uitkering moet iemand een huisadres hebben in onze gemeente. Wanneer daarbij door wat voor situatie dan ook op straat komt te staan kan men vervolgens geen uitkering aanvragen. Inwoners komen daarmee in een vicieuze cirkel terecht waar lastig tot niet uit te komen valt. Een zorgwekkende situatie aldus Mw. van Bruggen, fractievoorzitter van PvdA/Groenlinks.

Reactie gemeente Zeewolde 

In reactie hierop heeft B&W van Zeewolde een reactie gestuurd. Hieruit is op te maken dat voor de provincie Fleovoland de maatschappelijke opvang een verantwoordelijkheid is van de centrumgemeente Almere. Daarnaast is het uitgangspunt van beleid, dat de mensen zoveel als mogelijk vanuit eigen regie oplossingen zoekt. Daarbij kan men ondersteuning, advies en informatie verkrijgen vanuit de gemeente of rechtstreeks bij de diverse organisaties, zoals MDF, Sociale Dienst Veluwerand, Wmo en de centrage Toegang (GGD Flevoland) Hiermee is er een structuele en passende oplossing gewaarbord voor de inwoners van de gemeente Zeewolde. 

Ten aanzien van de vraag of de gemeente Zeewolde een tijdelijk briefadres kan verzorgen, heeft B&W aangegeven dat de gemeente Zeewolde hier aanvullend beleid voor heeft.  Een briefadres is een huisadres waar post kan worden bezorgt die de  hoofdbewoner van het briefadres  dan verplicht is om deze door te geven. 

Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

 

 

 

 

Centrumgemeente Almere verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang
Watch the video
Advertentie