Loading...

ChristenUnie raadslid Integer
ChristenUnie raadslid Integer

De fractie van Zeewolde Liberaal heeft een rapport opgesteld waarin zij beweert dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling bij de besluitvorming rond het zonnepark aan de Groenewoudseweg. Zij uit formeel bedenkingen tegen o.a. de gemeente, het college en Staatsbosbeheer. Ook de rol van ChristenUnie raadslid Erik van de Beld wordt daarbij ter discussie gesteld, evenals de verwevenheid van de ChristenUnie met duurzaamheidsprojecten.

Nadat Zeewolde Liberaal formeel bedenkingen heeft gemeld bij burgemeester Gorter, heeft die, na overleg met de fractievoorzitters, een vooronderzoek gedaan naar alléén het onderdeel van het rapport over de vermeende belangenverstrengeling van raadslid Erik van de Beld. Hierbij is gekeken naar het feit of artikel 28 van de Gemeentewet op de een of andere manier is overtreden. Voor alle andere bedenkingen uit het rapport moet de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid nemen. Hierover praat de raad na de vakantie op 2 september a.s.

Onhandig

Een lid van de raad mag op grond van artikel 28 niet deelnemen aan een stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Uit het onderzoek van de burgemeester is gebleken dat er bij het ChristenUnie-raadslid geen sprake is geweest van een persoonlijk en/of bedrijfsbelang.

De ChristenUnie erkent dat het onhandig is geweest dat de heer Van de Beld woordvoerder is geweest tijdens de commissie- en raadsvergadering over het onderwerp Zonnewoud. Door dit anders aan te pakken had de schijn van belangenverstrengeling vooraf voorkomen kunnen worden. 

De fractie is van mening dat met de afgelegde verklaringen van de burgemeester de formeel gemelde bedenkingen richting de heer Van de Beld zijn weerlegd en betreurt dat deze melding afstraalt op het dorp,het gemeentebestuur en de partij. De ChristenUnie hecht aan een betrouwbaar en transparant openbaarbestuur en is daarop aanspreekbaar