Loading...

Conclusies vooronderzoek integriteit te voorbarig
Conclusies vooronderzoek integriteit te voorbarig

Rob Smeets, fractievoorzitter van Zeewolde, Liberaal vindt de conclusies ten aanzien van het vooronderzoek dat Burgemeester Gorter heeft uitgevoerd veel te voorbarig. "We moeten eerst maar eens een onafhankelijk breed integriteitsonderzoek gaan laten uitvoeren, voordat we tot definitieve conclusies en aanbevelingen gaan komen”, aldus Rob Smeets.

Zeewolde Liberaal heeft op 23 juli jl. een formele melding integriteit heeft gedaan bij burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde. Deze formele klacht betrof onder meer de dubbele rol die een raadslid van de ChristenUnie mogelijk heeft gehad door deel te nemen aan de beoordeling van de bedrijven in het aanbestedingstraject van Staatsbosbeheer.

ChristenUnie

Ondertussen heeft ook de ChristenUnie een reactie gegeven en deze betreurt de gang van zaken, maar de ChristenUnie fractie is van mening dat met de afgelegde verklaringen van de burgemeester de formeel gemelde bedenkingen richting de heer Van de Beld zijn weerlegd. Men betreurt tevens dat deze melding afstraalt op het dorp, het gemeentebestuur en haar partij