Zeewolde

Collectieve aanvullende zorgverzekering 2018

Donderdagochtend 7 september heeft wethouder Egge-Jan de Jong het advies over de collectieve aanvullende zorgverzekering 2018 toegelicht.  Inwoners van Zeewolde met een inkomen tot 110% (2017) van het sociaal minimum kunnen deelnemen aan de collectieve aanvullende zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea. In deze verzekering zijn extra vergoedingen opgenomen tegen lagere tarieven in vergelijking met een reguliere zorgverzekering.

Het idee hierachter is dat chronisch zieken, gehandicaptenen inwoners die van een laag inkomen leven, minder zorgkosten hebbendoor zich tegen een aantrekkelijk tarief uitgebreid(er) te verzekeren. De verzekering wordt in de regio aangeboden door Zilveren Kruis Achmea.

Door interne financiële ontwikkelingen heeft Zilveren Kruis Achmea besloten de collectieve zorgverzekering voor gemeenten met ingang van 1 januari 2018 op enkele punten te versoberen. Hierover heeft zij de SDV in juni 2017 geïnformeerd.

Wat houdt die verzekering in, wie kan er gebruik van maken en hoe vraag je die verzekering aan? Stanley Egger sprak daarover met wethouder Egge-Jan de Jong

Audio fragment(en)

Egge Jan de Jonge - Verzekeringen

Collectieve aanvullende zorgverzekering
Advertentie