Zeewolde

Ermelo, Harderwijk en Zeewolde kiezen voor vitale regio

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan intensiever samenwerken voor een sterkere regio. Daarvoor hebben zij een Gebiedsagenda opgesteld. Bij de samenwerking zijn ook de provincies Flevoland en Gelderland nadrukkelijk betrokken.

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) staan niet op zichzelf

Op steeds meer terreinen zijn de drie gemeenten met elkaar verbonden. Ze vormen met 100.000 inwoners een serieuze regio waar gewoond, geleefd, geleerd, gewerkt en gerecreëerd wordt. De drie gemeenten hebben veel dezelfde opgaven en daardoor zijn er meer mogelijkheden voor het gebied door beter en meer samen te werken.

Ermelo, Harderwijk en Zeewolde kiezen voor vitale regio

Samen optrekken is nodig voor een krachtige regio

Jongeren gaan binnen het gebied naar school en inwoners verhuizen bijna altijd binnen de regio. Zo is het ook met het vinden van een baan. Daarom willen de drie colleges dit gebied rondom het Wolderwijd verder versterken. Zij gaan samen oppakken wat samen beter kan. Daarmee kunnen de drie gemeenten inwoners, bedrijven en de maatschappelijke organisaties beter bedienen. Zo maken de gemeenten de regio krachtiger.

Er komt een gezamenlijke visie op ruimte, wonen en werklocaties

Zowel de drie gemeenten als de provincies Flevoland en Gelderland zien enorme kansen. Het water verbindt de drie gemeenten en die verbinding is belangrijk voor de ruimtelijke visie. Vanuit deze ruimtelijke visie heeft de Gebiedsagenda twee actielijnen. De eerste actielijn is wonen. De prijzen van huizen en de druk op de woningmarkt is hoog. Jongeren trekken weg uit de regio door een gebrek aan huizen. Actie is nodig om vitale en leefbare gemeenten te houden en te bouwen. De tweede actielijn is werklocaties. Er zijn veel mensen in het gebied werkzaam. De economie moet worden versterkt door het faciliteren en stimuleren van ondernemers, maatschappelijke organisaties en het onderwijs.

Een gezamenlijke lobby voor bereikbaarheid en toerisme

De drie gemeenten en twee provincies trekken samen op met andere regio’s. Een belangrijk onderdeel in de lobby is de bereikbaarheid zowel binnen het gebied als naar andere delen van Nederland. Daarnaast gaan de gemeenten samen lobbyen voor toerisme en recreatie. Dit zijn namelijk belangrijke pijlers van de lokale economie, met relatief veel banen in deze sector. De Gebiedsagenda ligt binnenkort ter besluitvorming voor in de drie gemeenteraden.

Advertentie