Loading...

Volgens gemeente geen fout in vergunning windpark
Volgens gemeente geen fout in vergunning windpark

De gemeente Zeewolde vindt in tegenstelling tot de provincie Flevoland dat er geen fout zit in de vergunning voor Windpark Zeewolde. Eerder zei de provincie dat er in de vergunning had moeten staan dat alleen met zogeheten prefab palen geheid had mogen worden. Andere palen zouden een iets grotere kans op drinkwaterverontreiniging geven. 

Volgens de gemeente Zeewolde hadden de prefab palen niet gebruikt hoeven worden omdat hier in de provinciale regels niet over wordt gesproken: “De provinciale regel spreekt van betonnen palen”, schrijft de gemeente Zeewolde in haar antwoord op vragen van Leefbaar Zeewolde. “Toegepast zijn zogenaamde vibro-palen. Dit zijn ‘in het werk’ gestorte betonpalen. Geconcludeerd kan worden dat de toegepaste vibro-palen niet verboden zijn.”

Twee soorten palen

Bij Vibro-palen wordt een stalen buis de grond in geheid die vervolgens vol wordt gestort met beton, om op die manier een betonnen paal te maken. Prefab palen zijn van tevoren al gevormd. De betonnen paal wordt in zijn geheel de grond in geslagen. 

“Het is een interpretatiekwestie of vibro-palen zijn toegestaan volgens de provinciale regels of niet” - gemeente Zeewolde

De provincie Flevoland laat in een reactie weten de provinciale regels anders te interpreteren: “In de Omgevingsverordening staat dat toegestaan zijn: ‘Het slaan en hebben van betonnen heipalen’. Volgens ons gaat het dan om het slaan van palen en dus niet het in de grond vormen van palen (zoals bij vibro-palen het geval is).”

De lezing van de gemeente wordt ondersteund door een rapport van het ingenieursbureau Arcadis dat de kwestie onderzocht. "Met 'betonnen heipalen' worden door de provincie 'geheide prefab betonpalen' bedoeld. In de funderingsbranche wordt een vibro-paal vanwege het installatieprincipe ook onder de geheide paalsystemen geschaard". Het ingenieursbureau adviseert de provincie dan ook de regels scherper op te schrijven.

De provincie zei eerder dat er door het gebruik van de vibro-palen een iets grotere kans is op drinkwaterverontreiniging als de beschermingslaag wordt doorboord in het gebied waar drinkwater wordt gewonnen. Bij 7 van de 91 locaties van Windpark Zeewolde gaan de palen door de beschermingslaag heen. “Het risico dat dit kan gebeuren is met de toepassing van de vibro-palen niet (of nauwelijks) groter dan bij de toepassing van prefab betonnen heipalen”, vindt de gemeente Zeewolde. Uit het onderzoek van Arcadis bleek dat het risico door gebruik van een vibro-paal 2 procent hoger is.

Geen acuut gevaar
De gemeente Zeewolde was niet verplicht de regels van de provincie te volgen voor de vergunning van het windpark, maar moest er wel voor zorgen dat het drinkwater niet verontreinigd kon raken. Vitens gaf onlangs bij Omroep Flevoland aan geen acuut gevaar voor het drinkwater te zien na het gebruik van de vibro-palen.