Zeewolde

Gezamenlijke ambitie Rijk en Provincie om Flevoland bereikbaar te houden

In haar coalitieakkoord heeft de Provincie Flevoland haar ambitie opgeschreven om Flevoland nu en in de toekomst bereikbaar te houden. Samen met overheden in de regio heeft de Provincie Flevoland haar wensen en ambities kenbaar gemaakt aan het Rijk tijdens een bestuurlijk overleg met de minister. Daar is ook het Regionaal OV toekomstbeeld (ROVT) voor Noord Holland en Flevoland overhandigd.

Stichtse Brug, Flevoland bereikbaar houden

Uit de kamerbrief over investeringen in de infrastructuur (MIRT) van Minister Cora van Nieuwenhuizen van afgelopen vrijdag blijkt dat het Rijk een goede en veelbelovende eerste stap zet om aan de wensen tegemoet te komen. Gedeputeerde Jan de Reus van de Provincie Flevoland: “Het is goed dat het Rijk onze infrastructurele opgaven herkent en we vanuit een gezamenlijke ambitie aan de slag gaan.”

IJmeerverbinding

Er komt een onderzoek naar de wijze waarop het groeiende Almere op een goede en duurzame wijze ontsloten kan worden. In het westen van Almere wordt het nieuwe stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Een IJmeerverbinding van Almere naar Amsterdam, die Almere Centrum en Pampus aansluit op het Amsterdamse metronet, is voor de Provincie Flevoland cruciaal voor deze ontwikkeling.

Hoogwaardige OV-verbinding naar het Noorden

Flevoland vormt een verbindende schakel tussen de Randstad en het noorden en oosten van Nederland. Een hoogwaardige OV-verbinding naar het Noorden is een provinciale wens. Met het Rijk is de afspraak gemaakt om een hoogwaardige OV-verbinding naar het Noorden te onderzoeken.

Verbreding van de A27

Provincie Flevoland wil dat het Rijk een positief besluit neemt over de verbreding van de A27 tussen de Stichtse brug en het knooppunt met de A1. Zeker nu uit onderzoek gebleken is dat dit goedkoper kan dan eerder gedacht. Met het Ministerie en de regio is de afspraak gemaakt om een aanvullend onderzoek naar de effecten van de verbreding te starten en de financieringsmogelijkheden te verkennen.

Advertentie