Zeewolde

Gezond Veluwe en 'Langer thuis'

'GezondVeluwe', een samenwerkingsverband tussen St Jansdal, de Huisartsen Coöperatie Medicamus en de Zorggroep Noordwest-Veluwe, werkt in de regio met inwoners van 75 jaar en ouder, zorg- en welzijnaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars aan goede, betaalbare zorg en ondersteuning dichtbij.

Op 18 juni was minister De Jonge (VWS) te gast in Harderwijk om het plan "Langer thuis" te presenteren. Het plan 'Langer thuis' is onderdeel van het pact voor de ouderenzorg, waarin het verbeteren van de zorg voor onze ouderen centraal staat, onder meer door het bestrijden van eenzaamheid, verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg en het beter mogelijk maken langer thuis te blijven wonen. Voor dit project heeft de minister inmiddels 340 miljoen euro toegezegd.

Zeewolde maakt ook deel uit van 'Gezond Veluwe', maar wat merken 'onze ouderen' van de activiteiten van deze organisatie?

Stanley Egger sprak daarover met wethouder Winnie Prins

Audio fragment(en)

Wethouder Winnie Prins - Gezond Veluwe en 'Langer thuis'

Gezond Veluwe en 'Langer thuis'
Advertentie