Zeewolde

Grootschalige controle bij garagebedrijven in Zeewolde

Op woensdag 6 december controleerde de gemeente Zeewolde samen met de politie en andere partners 7 panden op diverse bedrijventerreinen in Zeewolde. Daarbij constateerden zij meerdere overtredingen, waaronder het bezit van illegaal vuurwerk. Mede dankzij een oplettende melder is deze controle uitgevoerd.

Bij de controle waren naast de gemeente Zeewolde ook politie, UWV, Douane, Liander, Omgevingsdienst en het RIEC Midden-Nederland aanwezig. Deze controle was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving. Bij de controle zijn de betrokken diensten ook alert op andere strafbare feiten, bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit.

logo van de politie op een uniform

De gemeente Zeewolde staat voor een veilig en eerlijk handelsklimaat. Door regelmatig controles uit te voeren kunnen eventuele gevaarlijke of criminele situaties voorkomen worden.

Bij de controle zijn de volgende overtredingen aangetroffen:

  • In één pand werd illegaal vuurwerk aangetroffen.
  • Er zijn verschillende milieuovertredingen geconstateerd.
  • Er zijn personen aangetroffen die aan het werk zijn met een uitkering.

Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is rustig verlopen.

Vermoedt u dat er sprake is van criminele activiteiten in een pand of in uw omgeving?

Deel de signalen met de politie via 0900-8844 of (bij spoed) 112;Of via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800-7000 of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden

Advertentie