Zeewolde

Integrale aanpak statushouders

Wethouder Egge Jan de Jonge heeft het uitvoeringsplan 'integrale aanpak statushouders'  gepresenteerd.  Die integrale aanpak is er voor participatie en integratie van statushouders zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan. Deel van het plan is ook verbeterd taalonderwijs.

De ambitie is een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet; nieuwe Zeewoldenaren worden zo snel mogelijk volwaardig onderdeel van de samenleving, dragen bij aan het dorp en de regio en zijn zelfredzaam omdat zij hun talenten kunnen inzetten en ontplooien en de weg weten te vinden in de Nederlandse samenleving. Zij hebben in gelijke mate toegang tot onderwijs, arbeid en (preventieve) gezondheidszorg.

Uitvoeringsplan

Deze ambitie hebben is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit document voorziet in plannen, activiteiten en afspraken om de beoogde integrale aanpak in Zeewolde te realiseren. In 2016 en 2017 hebben we van het Rijk extra middelen gekregen om statushouders te laten participeren en integreren. Hiervan is na aftrek van de reeds gedane inzet tot en met 31 december 2017 nog € 274.675 over (zie Financiën). In het uitvoeringsplan stellen we voor deze middelen onder meer te gebruiken om het  inburgeringstraject van nieuwe statushouders in 2018 te versnellen via de pilot nieuwe werkwijze statushouders. Voor de doelgroep die zich al eerder in Zeewolde heeft gevestigd, willen we een impuls geven aan de participatie en integratie onder andere door de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Stanley Egger sprak over die 'integrale aanpak statushouders' met de wethouder.

Audio fragment(en)

Egge Jan de Jonge - Intergrale aanpak statushouders 

 

Integrale aanpak statushouders
Advertentie