Zeewolde

Jeugdraad Zeewolde 2018/2019 geïnstalleerd

Op 15 november is de nieuwe jeugdraad geïnstalleerd en beëdigd door Burgemeester Gorter.
Zeewolde kent al meer dan 10 jaar een jeugdraad. Van elke basisschool in Zeewolde is één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8 vertegenwoordigd. Deze leerlingen zijn door hun klasgenoten gekozen. Dit jaar zijn er 22 leerlingen van 11 scholen.
10 leerlingen hebben vorig jaar ook al zitting genomen in de jeugdraad, toen vanuit groep 7, nu vanuit groep 8. Op 1 school is er een leerling nieuw vanuit groep 8.

Maatschappelijke onderwerpen

De jeugdraad denkt mee over maatschappelijke onderwerpen in Zeewolde. Met workshops, werkbezoeken en begeleiding van twee raadsleden leert de jeugdraad zich een mening te vormen en hoe deze mening kan worden overgebracht bij de Zeewolder politiek.
Het overkoepelende thema dit jaar is “levensloop”. De jeugdraad zal met diverse doelgroepen en generaties in gesprek gaan over wat voor hen belangrijk is in hun leven in Zeewolde. Op verschillende manieren zullen deze gesprekken verwerkt worden. Einde van dit schooljaar, in april, zullen zij deze ideeën presenteren aan de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering. Dit thema sluit aan bij de Toekomstvisie die door de raad aankomende periode moet worden vastgelegd.
Stan Stokvis is de ambtelijk ondersteuner, hij heeft het stokje overgenomen van John de Vries.
Doordat er een nieuwe raad is gevormd zijn er dit jaar vanuit de gemeenteraad ook andere raadsleden. Wenda Westerhuis (D66) en Helmut Hermans (Leefbaar Zeewolde). Rob van den Broek zal vanaf de zijlijn de jeugdraad begeleiden in het creatieve proces om de uitkomsten te presenteren.

Vragen aan burgemeester

Na de beëdiging konden de leden van de jeugdraad vragen stellen aan de burgemeester, Rob van de Broek, Stan Stokvis en de begeleidende raadsleden. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Zo hebben ze de burgemeester ook op persoonlijk vlak beter leren kennen.

Met een bezoek aan de Tweede Kamer dit jaar sluiten ze het jaar af. Dit kon op gejuich van de jeugdraad rekenen, want dat betekent een dag leren op een andere plek dan op school.

Audio

Na afloop va de beëdiging sprak Mannes Schoppink met één van de kersverse jeugdraadsleden.
Dat interview hoort u HIER 

 Op onze facebookpagina kunt u de fotorepportage bekijken.

 

Jeugdraad Zeewolde 2018/2019 geïnstalleerd
Advertentie