Loading...

Parkeren langs openbare wegen
Kampeervoertuigen parkeren op de openbare weg

Geregeld staan aanhangers, campers en caravans op de openbare weg en leiden ze tot overlast voor andere weggebruikers. De Algemene plaatselijke verordening (APV) bevat verbodsbepalingen voor het parkeren van aanhangwagens, caravans en kampeerwagens e.d. op de openbare weg.

Deze verbodsbepalingen hebben de volgende achtergrond:

  • voorkoming aantasting uiterlijk aanzien van de gemeente;
  • beperking buitensporig gebruik schaarse parkeerruimte;
  • beperking parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen.

Het is binnen de bebouwde kom verboden om kampeerwagens, caravans, aanhangwagens e.d. langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te hebben of te plaatsen. De BOA's van de gemeente controleren hier op.

Kampeerwagens, caravans, aanhangers e.d., die langer dan drie dagen op de openbare weg zijn geparkeerd, worden voorzien van een sticker met een datum. De eigenaar heeft dan nog drie dagen de tijd om het gestickerde voertuig weg te halen. Als het voertuig niet door de eigenaar wordt weggehaald, wordt er een strafrechtelijke boete opgelegd. De hoogte van de boete bedraagt € 95,- plus 9,- administratiekosten. Mocht er geen eigenaar bekend zijn, dan wordt het voertuig weggesleept.