Loading...

Kitesurfen in Zeewolde verboden
Kitesurfen in Zeewolde verboden
Nu strand Horst in Ermelo gesloten is, komen veel kitesurfers naar Zeewolde. In Zeewolde mag je niet kitesurfen. Dit heeft te maken met de regelgeving van het Natura 2000 gebied waar het Wolderwijd deel van uitmaakt. Zo meldt de gemeente op hun Facebookpagina.

Het is normaal gesproken alleen mogeiljk om op het Wolderwijd bij strand Horst (kant provincie Gelderland) te kitesurfen.
Het is niet toegestaan om te kitesurfen aan stranden in Zeewolde. Het Wolderwijd is onderdeel van Natura 2000 gebied, waar verschillende regels gelden.
Kitesurfen werkt, vanwege de vlieger in de lucht, verstorend op (beschermde) vogelsoorten.

Op de website van gemeente Zeewolde staat hier meer over vermeld: https://www.zeewolde.nl/kitesurfen-in-zeewolde