Loading...

Open Haven Zeewolde
Klokken luiden voor hoop en troost

Vanuit de Raad van Kerken is een initiatief gestart om zoveel mogelijk kerken woensdagavond de klokken te laten luiden tussen 19.00 en 19.15 uur. Dit als teken van troost en hoop. De oproep is om dat ook de twee komende woensdagen te doen. 

„Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19 tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden”, luidt de oproep van de Raad van Kerken.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun. "Voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen."

Ook in Zeewolde zullen woensdagavond kerkklokken te horen zijn.