Loading...

Koninklijke onderscheiding
Lintjes voor 2020 nu (al) aanvragen

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding? U kunt dan een decoratie­ voorstel indienen bij de burgemeester van Zeewolde.


Ieder jaar worden veel Nederlanders koninklijk onderscheiden. Uiteraard wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd of gegadigden ook echt in aanmerking komen voor een lintje. Dit kost enige tijd en dat is de reden dat tot 1 juli 2019 voorstellen tot decoraties in april 2020 ingediend kunnen worden bij de burgemeester van Zeewolde.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Voor het toekennen van een koninklijke onderscheiding bestaan richtlijnen. De nadruk wordt vooral gelegd op iemands opvallende prestaties en werkzaamheden met een bijzondere waarde voor de samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven of openbare orde en veiligheid;
  • De verdiensten moeten nog actueel zijn;
  • Bijzondere activiteiten in de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland, of daarbuiten.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die tijdens zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Bovendien moet de samenleving er baat bij hebben.

De burgemeester verwacht veel voorstellen tot decoratie. Dit kan alleen gedaan worden voor inwoners van de gemeente Zeewolde.

Iedereen die een voorstel overweegt doet er goed aan vooraf even contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, telefoon (036) 5229445, zodat een eventuele aanvraag meteen op de voorgeschreven wijze kan worden ingediend.