Loading...

Nog geen besluit over 'Het Baken'
Nog geen besluit over 'Het Baken'

Donderdagavond heeft de raad vergaderd en op de agenda stond de toekomst van zwembad 'het Baken'. Daar zou een besluit over genomen moeten worden... Het college had na onderzoek vastgesteld dat hun scenario (een sobere en doelmatige van het Baken), in financieel opzicht de beste optie was.

Zeewolde Liberaal had bemerkt dat er nog een ruimte was van 47.000 euro zodat nog voor 800.000 euro aan extra investeringen gedaan konden worden om aan het voorstel van het college een aantal extra's toe te voegen. Een motie van Zeewolde Liberaal hierover werd verworpen. Ook het voorstel van het college werd ten tweede male verworpen. De VVD, CDA en CU kwamen toen met een motie voor een derde onderzoek waarbij onderzoek gedaan zou moeten worden naar wat de werkelijke kosten worden van een nieuwbouw zwembad aan het Kluunpad en de kosten van het voorstel van het college inclusief de motie van Zeewolde Liberaal.

Stanley Egger blikte met Rob Smeets (voormalig voorzitter van de raadswerkgroep 'het Baken'), terug op een -soms emotionele- raadsvergadering.

Audio fragment(en)

Rob Smeets - het Baken