Zeewolde

Onderzoek op vakantiepark Horsterwold

Op woensdag 27 november 2019 hebben verschillende overheidspartijen een onderzoek uitgevoerd op het ‘vakantiepark Horsterwold’. De betrokken partijen waren onder andere: gemeente Zeewolde, de belastingdienst, het UWV, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de sociale verzekeringsbank en de politie. De controleurs van deze overheidspartijen bezochten verschillende recreatieverblijven.

Bord Buitebplaats Horsterwold

Waarom controles?
De gemeente en politie hebben in de afgelopen maanden meerdere malen opgetreden tegen onder meer illegale huisvesting van arbeidsmigranten en drugs-gerelateerde criminaliteit. Vanuit het park komen regelmatig klachten binnen over de onveilige leefomgeving.

Wat gebeurde er?
De identiteit van iedereen die op het park aanwezig was, werd gecontroleerd.
Daarnaast werden verschillende recreatiewoningen, waarbij een vermoeden bestond van onveilige situaties of criminele of illegale activiteiten, onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van de controles volgen er aanvullende onderzoeken of maatregelen.

Wat was het doel van deze controles?
Het belangrijkste doel was het verbeteren van de omstandigheden op het park en het vergroten van de veiligheid. Het gaat hierbij om het tegengaan van:

Criminaliteit:
Er waren vermoedens van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld overtreding van de opiumwet, prostitutie, uitbuiting etc.

Onveilige situaties:
Er was onvoldoende zicht op het aantal personen dat in een recreatiewoning verblijft en vermoedens dat bijvoorbeeld de brandveiligheid in het geding was.

Illegale bewoning:
Er waren vermoedens dat er arbeidsmigranten of anderen in deze woning wonen, terwijl bewoning van een vakantieverblijf niet is toegestaan.

Illegale praktijken:
Er waren vermoedens van het ontduiken van belastingen en sociale premies, uitkeringsfraude of overtreden van bouw- en milieuwetgeving.

Kunnen controleurs zomaar binnentreden in een recreatieverblijf?

De controleurs legitimeren zich en vragen om toestemming tot binnentreding. Het binnentreden is in eerste instantie dus op basis van vrijwilligheid. Maar ook als een eigenaar/aanwezige geen toestemming geeft, mogen de controleurs het recreatieverblijf binnentreden met gebruikmaking van de machtiging tot binnentreding die afgegeven is.

AUDIO: een interview met burgemeester Gerrit Jan Gorter naar aanleiding van de onderzoeken.Advertentie