Zeewolde

‘Overleg over heropening azc gaande’

De gemeente Zeewolde heeft eerder deze maand besloten om (onder voorwaarden) mee te werken aan een, voorlopig tijdelijk, asielzoekerscentrum (feitelijk een heropening van het in het verleden daar gevestigde azc). Actief Zeewolde, ChristenUnie, CDA en D66 gaven daarvoor al aan te willen dat daar haast mee gemaakt wordt.

De vier politieke partijen hebben om die reden vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. “De contacten met het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, red.) hierover lopen goed”, wordt aangegeven in de beantwoording.

‘Overleg over heropening azc gaande’

“Deze heropening wordt mogelijk en hangt samen met de doorontwikkeling van de locatie Bosruiterweg 14-16. Wij wijzen u direct op de afhankelijkheid tussen de mogelijke komst van het azc en de uitkomst van het overleg tussen de eigenaar van het terrein van het azc en het COA over de verplaatsing van de arbeidsmigranten, om zo ruimte te maken voor de komst van asielzoekers.”

Het asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg, dat eerder in de periode 2015-2018 in gebruik was, wordt momenteel nog bewoond door arbeidsmigranten. Om deze weer als azc te kunnen laten dienen, moeten eerst afspraken gemaakt worden “over onder andere het aantal op te vangen asielzoekers, financiële zaken, veiligheid, communicatie en onderwijs”.

Eerder deze week gaf burgemeester Gerrit Jan Gorter in Zeewolde Kiest meer informatie over de huidige stand van zaken en de voorwaarden van de gemeente.

Advertentie