Zeewolde

‘Park juist met sprongen vooruitgegaan’

De toekomst van Buitenplaats Horsterwold stond vorige week centraal in de LOZ-radio-uitzending Zeewolde Kiest. Woningeigenaar André Polderman en Robert Masselink (voormalig voorzitter van de Vereniging van Eigenaren) benoemden hoe de vork in de steel zit en trokken de conclusie dat Buitenplaats Horsterwold “in een soort verliessituatie” zit. De LOZ stelde daarop schriftelijke vragen aan Gert-Jan Ransijn, huidig voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.

- U bent onlangs gekozen tot voorzitter van het bestuur van de VvE Buitenplaats Horsterwold.
Klopt.

- Hoelang bent u al eigenaar van een woning aan de Bosruiterweg?
Eén jaar.

‘Park juist met sprongen vooruitgegaan’

- Wat vindt u van het resultaat van de gesprekken die uw voorganger heeft gevoerd met de gemeente?
Robbert (Masselink, red.) heeft onze organisatie uitstekend vertegenwoordigd en prima voorstellen aan de gemeente gedaan. Het is daarom teleurstellend dat de gemeente achteraf haar interesse verloor zodra het eigen belang van de gemeente er niet meer was.

- Is het wederzijdse vertrouwen voldoende hersteld om de gesprekken met de gemeente te hervatten?
Ik zie dat andersom: De gesprekken zijn nodig om het vertrouwen terug te winnen. Na het plotseling niet meer op komen dagen vanuit de gemeente (Robbert heeft hier veel en honderd procent eigen tijd ingestoken) lijkt het mij logisch dat we deze stap eerst zetten.

- De controles willen permanente bewoning voorkomen. Is hier in uw optiek sprake van (geweest)?
Er is nooit sprake geweest van permanente bewoning. Net zoals bij alle andere Nederlandse recreatieparken mogen de gebruikers een deel van het jaar op het park verblijven, maar moeten zij een hoofdverblijf (en inschrijving) elders hebben. De gemeente lijkt een bewind te voeren waarbij mensen niet eens op hun eigendom gezien mogen worden. Dat bewind dient geen enkel maatschappelijk doel en is ook strijdig met de uitvoering in alle andere parken.

- Gaat u die gesprekken met de gemeente vervolgen en wat is dan uw insteek?
De insteek vanuit het bestuur van Horsterwold is nog steeds hetzelfde als waar Robbert mee begonnen is: Het normaliseren van de relatie met de gemeente. Vanuit veel (nieuwe) eigenaren op het park wordt er ingezet op het bieden van een zeer hoogwaardig toeristisch verblijf en deze trekt ook een zeer aantrekkelijk segment klanten aan. Dat is goed voor Zeewolde als geheel, want deze gasten zijn geïnteresseerd in wat Zeewolde en de omgeving te bieden heeft qua natuur, attracties, horeca en winkels. Het park heeft onlangs geïnvesteerd in de aanleg van highspeed glasvezel internet, modernisering van de toegang, een vaste receptie en onderhoud van de openbare ruimte en binnenkort starten we met de renovatie van het zwembad. Daarnaast hebben we het parkreglement herzien, waardoor we ook beter in staat zijn om het voor iedereen relaxed te houden. Hier wordt ook door onszelf op toegezien.

- Wat gaat u eventueel anders aanpakken?
De koers die Robbert heeft ingezet, is de goede; dat is dat het VvE-bestuur, waar ik deel van uitmaak, goed samenwerkt met de eigenaren en dus de leden van de VvE. Het Horsterwold gaat verder in het ontwikkelen van plannen om aantrekkelijk te worden voor de gasten die er willen recreëren. De één wil dat vooral zelf doen en de ander wil dit als dienst aanbieden aan toeristen. Met name dit laatste is voor de ondernemers onder ons een mooie kans om nog meer energie in het park te steken en daarmee ook Zeewolde op de kaart te zetten als een uniek gebied voor rust en ontspanning. Ik zie hier ook mogelijkheden om samen te werken met andere ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, watersport, fitness en wellness.

- Heeft u al contact gehad met de gemeente?
Ik heb contact gehad met de wethouders voor recreatie en economie.

- U bent ook nog Statenlid en kent de provincie daardoor beter. Zijn er vergelijkbare parken in Flevoland en hoe gaat men daar met de problematiek om?
Het ontwikkelen van hoogwaardig toerisme is één van de wezenlijke speerpunten in het provinciebeleid. De strategie hierbij is het gebruik van clustering: Je trekt activiteiten aan die elkaar versterken, zoals een hoogwaardig park, aantrekkelijke recreatieparken en hoogwaardige horeca. Daar past ons park prima in. Wat de problematiek betreft: Flevoland hanteert dezelfde regels voor recreatieparken als Zeewolde. Maar die moeizame relatie vanuit de gemeente is er alleen ten aanzien van Horsterwold. Ik heb weleens gehoord dat er een bepaalde wrok is vanuit een paar langzittende raadsleden ten aanzien van een paar succesvolle ondernemers die op dit park voor zichzelf een recreatiebungalow hebben gebouwd. Een soort Baskische vete. Als dat zo is, dan lijkt mij dat iets wat een paar verstandige bestuurders - en daar reken ik mijzelf ook toe - binnen een handomdraai kunnen oplossen.

- Kan Zeewolde iets van de provinciegenoten leren?
De voorbeelden die ik voor ogen heb, bevinden zich in Noord-Friesland. Een agrarische dorpje in een prachtige natuurlijke omgeving die, ondanks de verschillende boerencampings, weg leek te kwijnen, heeft, door forse investeringen vanuit onroerendgoed ondernemers en een strak plan om juist te mikken op een topsegment, een enorme impuls gekregen. Nu worden er kleine kantoren gebouwd door IT-bedrijven die hun personeel deze unieke locatie willen bieden. A rising tide lifts all boats.

- De gemeente heeft onlangs bekendgemaakt dat het azielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg 14, bij uw overburen dus, zal worden heropend en plaats zal bieden aan zeshonderd asielzoekers, met dien verstande dat het om gezinnen zou moeten gaan. Aan de Bosruiterweg 16 is eveneens een complex gepland voor duizend arbeidsmigranten die hier voor kortere of langere tijd verblijven. Wat vinden de eigenaren van de woningen op het Horsterwold hiervan?
De gemeente heeft het hier met ons nooit over gehad. In de tijdelijke ontheffingen van het bestemmingsplan (recreatie en natuurgebied) staat dit allemaal niet. De eigenaren van het Horsterwold volgen het bestemmingsplan en verwachten van de overheid (die dit bestemmingsplan heeft opgesteld en vastgesteld) hetzelfde. Zoals gesteld: Het Horsterwold is een uniek recreatiepark met veel potentie voor Zeewolde. Om letterlijk aan de overkant van zo’n park (waar zo’n 150 betalende gasten kunnen verblijven) zo’n project te starten, vind ik niet in verhouding. Ook lijkt de gemeente in de veronderstelling dat je problemen eenvoudigweg naar de westkant van de N305 kunt schuiven. Ter Apel laat ons zien dat dit zo niet werkt. Wij vragen ons ook af of de gemeente een gedegen risicoanalyse heeft gemaakt en een plan B heeft; dat wil zeggen een risicoanalyse die gebaseerd is op de recente ervaringen met asielzoekers en een plan B voor als VVD-staatssecretaris Eric van den Burg (voorheen voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Floriade) toch dwang gaat gebruiken en ook de aantallen veel hoger worden.

- Heeft u al met de gemeente of het COA over het azc gesproken?
Ik heb twee wethouders gesproken, maar ik word verwezen naar burgemeester Gerrit-Jan Gorter. Ik heb de vraag gesteld of zij de eerste keer dat er een azc gevestigd werd ook afspraken met het COA hebben gemaakt en of het COA die afspraken was nagekomen. Ik begrijp dat de ervaringen met het COA teleurstellend waren.

- Welke stappen gaat of kan uw bestuur ondernemen?
Wij zullen blijven inzetten op het komen tot goede afspraken met de gemeente. Maar dat moet uiteraard van twee kanten komen.

- Als de gesprekken met de gemeente niets opleveren, wat kan de VvE dan nog doen om mogelijke verloedering van het park te voorkomen?
Het park is in de afgelopen jaren juist met sprongen vooruitgegaan: we blijven nieuwe ondernemers aantrekken en we blijven ook investeren. We zouden het daarom heel vreemd vinden als de gemeente Zeewolde, tegen het provinciebeleid in, deze investeerders tegen zich in het harnas zou jagen. We begrijpen wel dat de gemeentekas per statushouder en per arbeidsmigrant een bijdrage van het Rijk krijgt, maar dat is kortetermijndenken. Uiteindelijk vertrekken de bedrijven die arbeidsmigranten inhuren naar nog goedkopere streken en staan de hallen hier weer leeg.

De gemeente is om een inhoudelijk reactie gevraagd, maar die is tot op heden niet binnen.

Advertentie