Zeewolde

Parkeeroverlast tijdens Beachfestival; Oppositie stelt vragen

Tijdens het weekend van 9, 10 en 11 juni was er het Beachfestival in Zeewolde. Dit evenement wordt al jaar en dag gehouden op het strand ter hoogte van restaurant Fika. Dit jaar was het event verschoven richting het hondenstrand en de pont. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het parkeerterrein met als gevolg dat er minder parkeervoorzieningen waren voor de bezoekers van dit grootschalige evenement.

Oppositiepartijen CDA, VVD, Actief Zeewolde en D66 hebben hier vragen over gesteld. Dit als gevolg van een eerder gepubliceerd bericht dat de politie constateerde dat er veel foutparkeerders aan Strandweg  stonden. Daarbij kreeg de politie ook veel klachten van buurtbewoners die overlast zouden hebben ervaren. Het bevreemdt de partijen dan ook niet dat dit is ontstaan, omdat de verharde parkeerplaatsen niet beschikbaar waren. "In onze ogen kon dat zogenaamde foutparkeren niet anders omdat ALLE verharde parkeerplaatsen aan de Strandweg onbereikbaar waren door het Beachfestival" aldus de coalitiepartijen.

Veel klachten van pparkeeroverlast door Beachfestival

Dit was aanleiding om aan het college van Burgemeester en Wethouders Artikel 36 vragen te stellen.

  1. Wat was de aanleiding dat het Beachfestival verplaatst werd naar de locatie Parkeerterrein Strandweg?
  2. Hierdoor werden de parkeervoorzieningen aldaar geblokkeerd. Waar bevinden zich de alternatieve parkeerplaatsen voor de bezoekers die uit de wijde omgeving komen?
  3. Op welke wijze heeft u aangegeven waar deze alternatieve parkeerplaatsen zich bevinden?
  4. Hoe voorkomt u het parkeren in de omliggende wijken, als de parkeervoorzieningen aan de Strandweg wegens evenementen of anderszins onbereikbaar zijn voor de strandbezoekers?
  5. Wat zijn de overwegingen geweest om het seizoensparkeerverbod niet tijdelijk op te heffen?
  6. De parkeervoorzieningen waren onbereikbaar gemaakt voor de strandbezoekers.
  7. Wat is uw mening over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten doordat grootschalige evenementen op die locatie aan de Strandweg de parkeerplaatsen voor strandbezoekers in beslag neemt en er noodgedwongen massaal in de omliggende wijken wordt geparkeerd?
  8. Gaat er een evaluatie plaatsvinden naar aanleiding van dit evenement?
  9. Wat gaat u in de toekomst ondernemen om parkeeroverlast te voorkomen?

Het college moet binnen 30 dagen deze vragen beantwoorden.

Advertentie