Zeewolde

Plannen voor groot natuurgebied

In het gebied tussen de Vogelweg en de A6, aan de (noord)westkant van de gemeente Zeewolde moet eind 2025 een gebied van 206 hectare aan natuur (waaronder 36 hectare bos en 68,5 hectare moeras) verrijzen. Dat presenteerde Flevo-landschap vorige week tijdens de raadsinformatieavond aan de gemeenteraad van Zeewolde.

“De coronaperiode heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat mensen natuur in hun directe omgeving hebben”, stelt Ben Huisman, directeur van het Flevo-landschap. Het plan Ontwikkeling Noorderwold-Eemvallei is opgebouwd in twee fases, die in het derde kwartaal van 2025 gereed moeten zijn.

Plannen voor groot natuurgebied

In fase 1 moet de ‘oude Eemvallei’ weer zichtbaar worden gemaakt door er bos, moeras, kruidenrijk grasland en natuurinclusieve landbouw te realiseren. Zo wil men ‘beleving’ creëren voor wandelaars en fietsers. De Wulptocht hoeft niet verlegd te worden en het waterpeil daarin hoeft ook niet verhoogd te worden. In deze fase is ook bebouwing langs de Ibisweg binnen de grenzen van Oosterwold inbegrepen.

Fase 2 ligt iets oostelijker en is meer gericht op akkerbouw. Hierin heeft men een open landschap voor ogen, wat de biodiversiteit en het foerageergedrag van de dieren moet vergroten. Ook bloemblokken, keverbanken en wintervoedselvelden mogen niet ontbreken.

Advertentie