Loading...

Omleiding Slingerweg
Slingerweg (N704) tijdelijk afgesloten

Van 3 juni tot en met 26 juli werkt Provincie Flevoland aan de N704 Slingerweg. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer en gelden omleidingsroutes.

Omleidingsroutes wegverkeer:
Tijdens de werkzaamheden is de Slingerweg afgesloten tussen het Eempad en het Slingerpad.

Bestemmingsverkeer voor De Eemhof rijdt in deze periode via de N305 en N704 (Gooiseweg, Gooimeerdijk-Oost, Eemmeerdijk). Bestemmingsverkeer voor de Wielseweg (campings, manege) en het Slingerpad kan alleen via de route N301, N704 (Nijkerkerweg, Slingerweg) haar route bereiken. Bewoners en bezoekers van percelen aan de Nekkeveldweg, Winkelweg en Schillinkweg kunnen alleen via de noordelijke route naar hun bestemming (Gooimeerdijk-Oost, Priempad).

Openbaar vervoer:
Tijdens de werkzaamheden rijdt bus 160 Almere – Zeewolde een alternatieve route. Vanaf halte Stichtse Brug rijdt de bus direct naar halte Nulderpad (en omgekeerd). Haltes Flevo-Natuur/Wielseweg en Slingerpad komen hiermee te vervallen. Een pendeldienst rijdt tussen Stichtse Burg en De Eemhof met aansluiting op de reguliere bus.

Werkzaamheden:
Tijdens het onderhoud wordt het asfalt vervangen en waar nodig ook de fundering hersteld. Ook krijgt de weg een veiligere inrichting door het aanbrengen van ribbelstroken en glasbollen. Tot slot wordt ook de fietsoversteek bij de Schillinkweg veiliger ingericht. 

De huidige werkzaamheden sluiten aan op het traject dat enkele jaren geleden al is opgeknapt; over twee jaar staat het laatste traject van de N704 op de planning voor groot onderhoud (Eemmeerdijk).

Alle informatie inclusief omleidingskaarten en de bustijdentabel is te vinden op flevowegen.nl