Loading...

Sportcomplex het Baken toch renoveren en nieuwbouw?
Sportcomplex het Baken toch renoveren en nieuwbouw?

Donderdagochtend 31 mei heeft wethouder Rein Zijlstra de pers meegedeeld dat het college van burgemeester & wethouders de raad zal voorstellen om toch het oorspronkelijke voorstel over Sportcomplex 'Het Baken' (renovatie van de sporthal en gehele nieuwbouw van het zwembad) voor de derde maal aan de raad voor te leggen.

Eerste advies

Eind 2016 hebben is de raad een eerste advies voorgelegd ten aanzien van de toekomst van Het Baken. Dit advies heeft in 2017 geleid tot het instellen van een raadswerkgroep, een initiatiefvoorstel van de raad, een ehoeftenonderzoek onder gebruikers van Het Baken en inwoners van  Zeewolde plus een rapportage “Toekomstscenario’s sportcomplex Het Baken”. 

Dit traject heeft niet geleid tot besluitvorming door de raad. Omdat er wel stappen gezet moeten worden met het oog de continuïteit van de bedrijfsvoering, is er een voorstel gedaan om financiele middelen beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke vervaning van installaties en dergelijke. 

Nieuwe kans

Tijdens de  vergadering van 24 april jl. is echter besloten om dit voorstel en besluit terug te nemen en het eerder besproken scenario renovatie met gedeeltelijke nieuwbouw zwembad) opnieuw in procedure te brengen. De reden hiervoor volgt uit het tempo waarin ontwikkelingen/mogelijkheden en verplichtingen gericht op duurzaamheid (w.o. 'van gas los') zich aandienen. In combinatie met de omvangrijke investeringen welke voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van het sportcomplex nodig zijn, heeft bij het college de vraag opgeroepen of het nog verantwoord is om alleen over te gaan tot noodzakelijke vervangingen.

Tijdens het persuur zocht Stanley Egger de wethouder op en vroeg hem om nadere uitleg 

Audio fragment(en)

Stanley Egger in gesprek met Wethouder Rein Zijlstra