Loading...

Start scholierenraad Zeewolde
Start scholierenraad Zeewolde

Op 11 maart a.s. komen zes scholieren bij burgemeester Gerrit Jan Gorter in de raadzaal. Zij worden dan officieel beëdigd om zitting te nemen in de eerste scholierenraad van Zeewolde.

De scholierenraad komt vier keer per jaar samen. Deze raadsleden bepalen zelf welke thema’s op de agenda komen. Burgemeester Gorter: “Het is uitermate belangrijk dat de scholierenraad zelf de agenda bepaalt. Zij weten wat er speelt bij hun leeftijdsgenoten. Deze inwoners hebben nog geen stemrecht, maar kunnen nu wel hun stem laten horen in en via de scholierenraad.”

Aan het einde van het schooljaar wordt de opzet en de werkwijze van de scholierenraad geëvalueeerd.