Zeewolde

Stopzetten of verminderen van de muzieklessen?

Het college van B&W van Zeewolde is, zoals inmiddels bekend, voornemens niet alleen te bezuinigen op de subsidie aan de muziekschool Zeewolde, maar men wil ook de subsidie voor muziekonderwijs op de basisscholen gaan halveren. 

De Raad heeft besloten het vanaf 2020 nog te verwachten tekort te dekken door o.a. de subsidiëring van het muziekonderwijs te beperken tot algemene muzikale vorming. Dit laatste is reeds aan de orde. In dit advies worden de mogelijk-heden en consequenties van het bezuinigingstaakstelling op AMV in beeld gebracht. Informatie hiervoor is o.a. opgehaald in een gesprek met afgevaardigden van basisschooldirecteuren en met vertegenwoordigers van de Vereniging Muziekonderwijs Zeewolde (VMOZ).

Wat zijn de financiële gevolgen voor de scholen en wat is de impact van het eventueel stopzetten of verminderen van de muzieklessen op de leerlingen? 

Stanley Egger sprak daarover met Mw. Corien Donken, directrice van basisschool 'de Richtingwijzer'.

Audio fragment(en)

 Mw. Corien Donken - Muziek onderwijs

Gerelateerde items;

Beperken subsidie op muziekonderwijs in ZeewoldeBeperken subsidie op muziekonderwijs in Zeewolde

 

 

 

Stopzetten of verminderen van de muzieklessen?
Advertentie